Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 2. světová válka / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Jaroslav Harák

 

Dny a noci v bojovém pásmu

(Kronika našich dnů)

 

Válečný deník

Lukovany, duben–květen 1945

 

... Že se fronta rapidně přibližuje, to jsme viděli a mohli jsme se o tom denně přesvědčiti ze zvýšené činnosti výzvědných letounů. Nejlepším dokladem toho, jak Wehrmacht ustupuje, bylo to, že od poloviny dubna 1945 každý večer sledujeme dlouho do noci na východ od Lukovan ve směru k Brnu osvětlovací rakety, jak ve velkém počtu pomaloučku se snášejí tyto světlice k zemi a ozařují celou krajinu. Za tichých nocí posloucháme vzdálené dunění dělostřelecké palby. ...

 

Jednotlivé části deníku

 

 

Publikace Dny a noci v bojovém pásmu

Publikace Dny a noci v bojovém pásmu

Tato publikace byla sestavena díky paní Lence Bechné (dcera pana Haráka), Dagmar Sedláčkové a Lence Trtílkové (vnučka pana Haráka).

Vlastivědný spolek děkuje výše jmenovaným za zapůjčení rukopisu Jaroslava Haráka, fotografickou dokumentace Lukovan z let 1945–1947 a za projevenou vstřícnost a ochotu při sestavování podkladů pro tuto publikaci.

Publikace byla vytisknuta v srpnu 2008 v nákladu 20 ks a jako dar rozeslána místním knihovnám na Rosicku.

 

Obsah publikace:

  • Dny a noci v bojovém pásmu (přepis deníku)
  • Z rodinné kroniky rodu Harák
  • Fotodokumentace: květen 1945 Lukovany
  • Fotodokumentace: květen 1946 Lukovany – první výročí osvobození
  • Rukopis Jaroslava Haráka

Stáhněte si publikaci ZDARMA ve formátu PDF:

Dny-a-noci-v-bojovem-pasmu_Lukovany-1945.pdf (27 MB)

 

Válečné fotografie Jaroslava Haráka Lukovany 1945

 

Vzpomínky na konec války v Lukovanech

Na dubnové a květnové události roku 1945 vzpomíná paní Lenka Bechná, dcera Jaroslava Haráka. Výpověď natočil Martin Horký 14. srpna 2007 v Zastávce.

 

Poděkování

Kopii deníku nám laskavě daroval starosta Lukovan pan Jan Vyhnalík, v roce 2006 přepsal D. Kolčava ze Zastávky, do podoby internetových stránek v roce 2008 převedl M. Horký.

Na věčnou paměť, Jaroslav Harák L.P. 1945