Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je dokumentace historie regionu Rosicko-Oslavanska a osvětová činnost.

 

Novinky

21.4.2017, Pozvánka

Pozvání

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska zve všechny občany na zahájení výstavy

Vzpomínka na dr. Jiřího Lysáka,

pedagoga, spisovatele, milovníka přírody v povodí řek Oslavy a Jihlavy a kamaráda.

Zahájení výstavy se uskuteční dne 1. května 2017 v 10.00 hodin na zámku v Oslavanech.

Expozice byla připravena za spolupráce pana ing. Ivo Lysáka.

Současně zveme občany na slavnostní zahájení letošní turistické sezóny 2017 ve všech spolkových muzejních expozicích na zámku v Oslavanech a v hasičském muzeu.

V zámeckých muzejních expozicích provedli členové vlastivědného spolku aktualizaci řady panelů. V hornické expozici byly aktualizovány některé texty, dále doplněny a nově rozmístěny modely dolů, v expozici elektrárenské vás překvapí řada nových exponátů v části radiopřijímačů a historických elektrospotřebičů. V expozici Příroda a historie Oslavanska byly doplněny expozice řemesel o kovářství, mlynářství, cukrovarnictví, panel Rekonstrukce zámeckého parku a o panely Významné osobnosti Oslavan a Ceny města.

Při zahájení provozu muzeí l. května 2017 se uskuteční také Křest nové propagační brožurky Oslavany.

Těšíme se na Vaši účast.

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

a HDS Oslavany

 

21.4.2017, Pozvánka

Jan Kyselák - 85. narozeniny

Dne 3. dubna 2017 oslaví své 85. narozeniny pan Jan Kyselák, významný oslavanský občan, dlouholetý zastupitel města, vynikající znalec a dokumentarista oslavanské historie, zakládající člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, jeho dlouholetý místopředseda a v neposlední řadě šikovný a manuálně zručný znalec elektrikářské techniky a všech historických elektrických spotřebičů a přístrojů, velínu, televizí, rádií a ostatních exponátů, které byly pod jeho vedením zprovozňovány a umísťovány v elektrárenské části zámecké muzejní expozice.

Pan Jan Kyselák se narodil v Ivanovicích na Hané, kde také vychodil základní školu. Po té se vyučil elektrikářem a nastoupil k montáží firmě do Prahy. Jako montér vystřídal řadu staveb nových elektráren a jiných velkých závodů. Do Oslavan ho přivedly pracovní povinnosti. V roce 1962 přišel do oslavanské elektrárny a podílel se na výstavbě padesáti megawatového elektrárenského bloku. Na elektrárně zůstal pracovat až do svého odchodu do důchodu. Jeho pracovní zapojení skončilo současně s ukončením činnosti oslavanské elektrárny. Do důchodu odešel v roce 1992. Po té založil a již řadu let vede elektrárenský Klub seniorů, organizuje různé akce, svolává schůze, organizuje návštěvy členů při významnějších výročích, ale i při smutečním rozloučení .

Starší oslavanští občané si pana Kyseláka velice dobře pamatují především z jiného důvodu. Protože byl velice aktivní člověk a zajímala ho technika, hravě ovládl techniku televizorů a začal místním televizory opravovat. Tak se dostal velmi brzy do podvědomí oslavanských občanů a protože dokáže skvěle s lidmi komunikovat, seznámil se s celými rody místních občanů. A někdy v té době se zrodil i jeho velký zájem o historii našeho města.

Od roku 1993, kdy začal vycházet oslavanský zpravodaj Okno, až do dnešních dní je Jenda Kyselák nejen členem redakční rady, ale s neutuchající houževnatostí přibližuje stovkami svých článků občanům historii města, elektrárny, spolků, organizací, budování města a dalších oblastí života Oslavan. Kolik neuvěřitelného času věnoval výpisům z obecních, školních a spolkových kronik a kolik úsilí vlastní badatelské práci. Vydal také zdařilou odbornou publikaci „Elektrárna Oslavany“, která je odbornou veřejností vysoce ceněna.

Po vrácení oslavanského zámeckého areálu do majetku města, se stal pan Kyselák prvním průvodcem a seznamoval místní občany a návštěvníky s historií této památky. Stál u zrodu stálého zámeckého muzea Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska. A opět musíme obdivovat jeho umění provázet muzejními expozicemi. Jeho erudovaný výklad s příznačným humorem návštěvníky vždy velice zaujme, o čemž svědčí četné pochvalné zápisy v Návštěvní knize muzea.

Pan Jan Kyselák se zasloužil také o obnovení umístění zvonu na zámecké věži a zprovoznil jeho elektrické zvonění. Všichni už jsme si zvykli, že se třikrát za den zámecký zvon rozezní do oslavanského údolí.

Práce, kterou pan Kyselák obětavě vykonal pro Oslavany ocenilo i vedení města a při příležitosti jeho 80. narozenin na jeho počest uspořádalo malou komorní slavnost a poděkovalo mu za jeho dlouholetou angažovanost. Byl také oceněn mezi prvními udělením Ceny města Oslavany.

Milý a vážený oslavenče, hluboce obdivujeme šíři Tvých znalostí, píli, technickou zdatnost a velice si vážíme tvého přátelství.

Děkujeme za všechnu nezištnou práci, kterou jsi pro náš vlastivědný spolek s město vykonal.

K tvému významnému životnímu jubileu upřímně blahopřejeme a z celého srdce přejeme ještě řadu šťastných let, životní energii a hodně, hodně zdraví. A také hodně sluníčka na Tvých projížďkách po milovaných Oslavanech.

Za všechny členy Vlastivědného spolku R-O

Jarmila Plchová

 

archiv novinek

 

Poslední publikované články

15.6.2015, Doplňující čtení / Historie těžby

VZNIK A POČÁTKY CELOREVÍRNÍ ÚDERKY V ROSICKÝCH UHELNÝCH DOLECH

15.6.2015, Hornictví / Rosicko-Oslavansko

VZNIK A POČÁTKY CELOREVÍRNÍ ÚDERKY V ROSICKÝCH UHELNÝCH DOLECH

6.4.2014, 2. světová válka / Ostatní

Připomenutí zrůdné druhé světové války

6.4.2014, Historie obcí a měst / Oslavany

Konec druhé světové války na dolech Rosicko-Oslavanska

 

seznam všech dokumentů