Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 O spolku / O spolku / Vlastivědný spolek Rosicko-OslavanskaO Vlastivědném spolku Rosicko-Oslavanska

Prvním počinem v oblasti zachování hornických tradic a připomenutí více jak 240leté historie černouhelné pánve bylo obnovení Hornických slavností v Oslavanech. Konaly se při příležitosti Dnů evropského dědictví v září roku 1999. V rámci těchto slavností byla uspořádána první výstava o hornictví a energetice regionu. Expozice situovaná do prostor oslavanského zámku vznikla především zásluhou paní Jarmily Plchové a pana Jana Kyseláka, ale také i města Oslavany, bez jehož podpory by k realizaci došlo jen ztěží.

Přípravný výbor

Na počátku roku 2000 zahájil činnost přípravný výbor, který pracoval na samotném vzniku občanského sdružení. Zejména díky místostarosty města Oslavany, pana Mgr. Miloše Musila, který schůze řídil a připravoval nezbytné dokumenty, byl v krátké době zvolen název sdružení, zpracovány stanovy a zažádáno o registraci spolku u ministerstva vnitra. Od 7. června 2000, kdy se konala ustavující Valná hromada, již mluvíme o Vlastivědném spolku Rosicko-Oslavanska. Jeho činnost se soustředila do prostor jižního křídla zámku, které dalo k dispozici město Oslavany.

Cíle sdružení

Cílem Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska bylo zejména vybudovat stálou muzejní expozici, zahrnující historii regionu obecně, historii těžby uhlí a nerostných surovin, jejich zpracování v rosicko-oslavanské oblasti, historii oslavanské elektrárny, geologii regionu a kulturní souvislosti vyplývající z historie rozvoje řemesel a života obyvatel regionu. Spolek se snaží vyvíjet aktivní činnost v oblasti získávání materiálu pro zachování dokladů o vývoji regionu a života předchozích generací a vyvíjet osvětovou činnost v dané oblasti.

Záměrem spolku je informovat o dané problematice širokou veřejnost a zapojit výše uvedený mikroregion do systémů turistických cyklotras, jeho zviditelnění v propagačních turistických materiálech, v plánech tras cestovních kanceláří a v nabídkách regionálních Kulturně informačních center.

Stálá expozice

Jedním z prvních cílů Vlastivědného spolku bylo uskutečnit stálou expozici Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska. Tento cíl se podařilo splnit. Stálá expozice byla za přítomnosti členů spolku a hostů slavnostně otevřena 26. dubna 2001 v jižním křídle zámku v Oslavanech.

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska je otevřenou společností a s radostí uvítá každého nového člena - každého, kdo má zájem o zachování historických hodnot regionu a je ochoten pro to něco udělat.

Martin Horký

 

Představenstvo VSRO

předseda

Ing. Zdeněk Vévoda (Oslavany)
vevoda@rosicko-oslavansko.cz

výkonný místopředseda

Petr Kubinský (Moravany)
kubinsky@rosicko-oslavansko.cz

jednatelka

Jarmila Plchová (Oslavany)
plchova@rosicko-oslavansko.cz

hospodář

Dobroslava Tůmová (Zbýšov) barod@seznam.cz

členové

RNDr. Dalibor Kolčava (Zastávka)
kolcava@rosicko-oslavansko.cz

 

Ing. Miroslav Vévoda (Oslavany)
miroslavvevoda@email.cz

 

Mgr. Miloš Musil (Oslavany)
musil@rosicko-oslavansko.cz

 

Lumír Liška (Zbýšov)
 

 

Miroslav Vérosta (Oslavany) verostamiroslav@seznan.cz 

Dozorčí rada VSRO

předseda

Ing. Jiří Gross (Oslavany) gross.jiri@seznam.cz

členové

Jan Štěpanovský (Oslavany) sttepanovsky@centrum.cz

 

Ing. Josef Dragoun (Zbýšov)                

    Ing. Jaroslav Růža (Oslavany)
jararuza@centrum.cz
    Ing. Alan Butschek (Zastávka)
a.tsch@volny.cz