Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Připomenutí zrůdné druhé světové války / 2. světová válka / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Připomenutí zrůdné druhé světové války

Připomenutí zrůdné druhé světové války


Před několika dny mi bylo umožněno zhlédnout dvoudílný výukový film Dějiny Moravy, natočený v roce 2012 pro školství . Je zde uvedeno, že jde o investice do rozvoje vzdělávání.


Po zhlédnutí prvního dílu jsem byla velice nadšená. O druhém dílu, který provázel 19. až 21. stoletím po dnešní dny, už toto říci nemůžu. Naprosto vypustili druhou světovou válku. Kromě toho, že byl jakýsi Mnichov, kde mocnosti rozhodly o přičlenění pohraničních území ČR k německé třetí říši, čímž jsme přišli o 37 % území převážně s německým obyvatelstvem, se dovíme, že byl utvořen protektorát , rozdělený na germanizační pásy, obyvatelstvo bylo rozděleno do třech skupin, německé, pak protektorátní příslušníky a méněcenné židy a cikány a politicky nevhodné. Kromě toho že probíhala represe a likvidace Židů, nic o obrovských obětech této hrozné války. Dovídáme se, že válka se nás téměř nedotkla, v Kounicových kolejích byl zastřelen moravský zemský president dr. Mezník. Během války se mohutně investovalo do zbrojovek, obecně do strojírenství, železárenství a průmyslu. Největším počinem byl atentát na Heidricha. Morava byla vhodná pro partyzánský boj, byla v útočném pásmu třech sovětských ukrajinských frontů, kterými byla osvobozena. O obrovském strádání, utrpení a obrovských obětech na lidských životech – ani slovíčko. Ale ihned po ukončení války bylo zahájeno vysidlování původních německých civilistů, a při tom jich zahynulo 20-40 tisíc. Jejich vysídlení přineslo nenapravitelné kulturní škody.


Takovéto vylíčení druhé světové války ve mně zanechalo dojem, že takto předávaná fakta mladým studentům je záměrná likvidace paměti národa.


Druhá světová válka, vyprovokovaná nacistickým Německem, zasáhla 51 států světa. Historikové se dopočítali ztrát na životech a uvádí nepředstavitelné číslo – ve 2. světové válce zahynulo 62 537 400 lidí všech národností. Z toho Rusů, tehdy Sovětů zahynulo přes 22 milionů, z toho byla polovina civilistů, USA zahynulo 418 tisíc, Angličanů 480 tisíc, Němců necelých 7 a půl milionu atd.


Válka nás obohatila o nové pojmy, jako holokaust, tedy systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování především Židů, kterých bylo v koncentrácích vyvražděno 6 milionů. Dále – GPO, Generalplan Ost. To byl nacistický plán genocidy obyvatelstva v teritoriích okupovaných Německem ve východní Evropě, plán navazoval na Hitlerovy plány Lebensraum, plán Drang nach Osten. Evropa měla být osídlena germánskou rasou, Slované – nižší rasa-podlidi museli zmizet, Češi měli být vysídleni na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Tento plán předpokládal, že dojde k vysídlení na východ od Německa až za Ural, částečné vyhlazení asi 50 milionů obyvatel východní Evropy – Rusů, Poláků, Bělorusů, Ukrajinců, Židů, obyvatel pobaltských národů. Což mělo probíhat ve dvou fázích. Malý plán měl být uveden do praxe ihned, válka vedená systémem spálené země, jakmile Němci obsadí území na východě, germanizace polského území, kde v časovém horizontu 10 let mělo dojít k úplnému zničení polského národa. A to buď vyhlazením nebo vystěhování za Ural. Stejný osud čekal i další slovanské národy, tedy i Čechy, kde počítali s vyhlazením nebo vysídlením 80-85 % obyvatel, což bylo zahrnuto do „konečného řešení české otázky“. Už v roce 1920 vyšla v Lipsku kniha „Die tschechoslowakische Frage“, pojednávající o vystěhování Čechů z Čech a z Moravy a utvoření prostoru pro Němce a úplná germanizace území. Krátce po okupaci v roce 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se začalo s realizací řízenou osídlovacím štábem SS-Ansiedlungsstab. Ještě v posledních měsících války bylo usídleno v oblasti severovýchodně od Prahy kolem 1300 německých kolonistů, původní majitelé museli konfiskované usedlosti opustit .Nakonec i v Oslavanech máme důkazy, že se tak dělo. V říjnu 1942 obdrželi rolníci Matěj Smutný, Ludvík Rez a vdova Marie Cirklová od německého osídlovacího úřadu nařízení, že od 1. listopadu 1942 se musejí vystěhovat ze svých usedlostí. Vše mají zanechat v domech tak, jak je. Dne 25. listopadu se do jejich domů nastěhovali Němci z Rumunska. Násilné vysídlení v oblasti Vyškovska, Boskovicka a Blanenska začalo roku 1941. Na Drahanské vrchovině, odkud pochází můj manžel, bylo do roku 1943 vysídleno 33 obcí. K tomu vydaná Vyhláška měla termín - II. etapa- Vyklizovací lhůta l. prosinec 1942 s podmínkou, že obyvatelé musí provést veškeré podzimní práce. III. etapa - 1. prosinec 1943 a vyjmenované obce. Uvolněný prostor byl doplňován Němci, nebo sloužil jako vojenský prostor. Totéž proběhlo v Čechách, kde bylo v několika etapách vysídleno 65 obcí jen v oblasti Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska.


Po vítězném obsazení východních teritorií měl hrůzný plán být dokončen, aby vznikla neporazitelná Německá říše. Naštěstí válka skončila porážkou nacistického Německa.

Je možné toto vše vytěsnit z paměti? Nesouhlasím se žádným násilím, ani s tím, co se dělo po válce, oko za oko, zub za zub, vyhnání a mnohdy spontální likvidace Němců. Ale byl to důsledek prožitých událostí.
Pokud nebudeme seznamovat mladou generaci s pravdivou historií, pak se nemůžeme divit, že narůstá neonacistické hnutí, hajlování a opět strach.


Jarmila Plchová

Vyšlo v Okně – květen 2013

 


Článek byl publikován 6.4.2014