Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

30.5.2024, Oznámení

130 let od narození VILÉMA GROSSE

V neděli 26. 5. 2024 uběhlo slavné výročí a to 130 let od narození významné osobnosti VILÉMA GROSSE.

 

Pan VILÉM GROSS (1984 - 1977) byl padochovský "lidový" badatel, malíř, archeolog, mineralog, sběratel vltavínů a kustod ivančického muzea. Stál u první myšlenky zřídit v Oslavanech muzeum.

 

Od 1. 5. 2024 je v muzeu na zámku v Oslavanech nová expozice věnovaná právě Vilému Grossovi (život a dílo).

 

V tak významný den se na zámku sešli také vnučka a vnuk Viléma Grosse i se svými rodinami (Karel a Lenka Grossovi z Brna, Běla Nedorostová s přítelem z Plzně).

 

Nejprve jsme se s tak významnou návštěvou seznámili a stručně pohovořili u výborného obědu v Zámecké restauraci, po té jsme se odebrali do jednotlivých expozic na zámku a návštěvu jsme ukončili při kávě v klubovně Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Jsme velmi potěšeni milou návštěvou a taktéž jsme velmi rádi, že se jim nová expozice i celé muzeum líbí.

 

 

 

 

5.5.2024, Oznámení

TURISTICKÁ SEZÓNA 2024

Dne 1. 5. 2024 byla zahájena nová Turistická sezóna 2024.

 

Otvírací doba v muzeích na zámku v Oslavanech - Muzeum hornictví a energetiky, Maketa důlní chodby, Hasičské muzeum a Lapidárium:

- květen, červen a září 2024 = víkendy (soboty a neděle) a svátky od 9 do 17 hodin (poslední vstup je možný v 16 hodin),

- prázdniny = červenec a srpen 2024:

* pondělí = zavřeno,

* úterý až neděle = od 9 do 17 hodin (poslední vstup je možný v 16 hodin).

 

Vstupné:

* dospělí = 100 Kč,

* děti, studenti, senioři = 50 Kč,

* děti do 6 let věku = zdarma,

* pouze Lapidárium = 50 Kč.

 

Těší se na Vás tým členů a průvodců z Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, průvodci-studenti, paní pokladní Andrejka a SDH Oslavany.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

2.5.2024, Oznámení

Nová expozice v muzeu: ŽIVOT A DÍLO VILÉMA GROSSE

Dne 1. 5. 2024 byla slavnostně otevřena nová expozice v muzeu na zámku v Oslavanech s názvem: ŽIVOT A DÍLO VILÉMA GROSSE, 130 let od narození "lidového" badatele, malíře, archeologa, mineraloga a sběratelé vltavínů.


Slavnostní vernisáž se uskutečnila od 14 hodin v Zámecké restauraci v Oslavanech. Na začátku všechny přítomné přivítal předseda Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska pan Ing. Zdeněk Vévoda a předal slovo kurátorům výstavy. Petr Dvořák a Aneta Velebová stručně představili novou výstavu a shrnuli celoroční práci v muzeu, pak všechny přítomné pozvali na drobné občerstvení. Po té následovala podrobná prohlídka expozice - Život a dílo Viléma Grosse.

 

 

 

 

 

25.4.2024, Oznámení

Vyplutí repliky vikinské lodě RONJA SKIP na řeku Oslavu

Velká událost v podobě vikinského odpoledne se uskutečnila v sobotu 20. 4. 2024 v Oslavanech u Brna od 15 hodin. Jednalo se o slavnosti akt spuštění repliky vikinské lodě s názvem RONJASKIP na řeku Oslavu v Oslavanech na tzv. Ostrůvkách. Jednalo se repliku vikinské lodi Gislinge z 11. století.

 

Daniel Juríček (mimo jiné je také dlouholetým členem Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, z. s.) s kamarády právě před čtyřmi lety započali přípravné práce na stavbě lodi. Repliku vikinské lodi stavěli na druhém nádvoří zámku v Oslavanech. Loď nese název RONJASKIP, kterou tak pojmenoval Daniel Juríček (zkráceně Dan) podle legendární švédské pohádky. Loď je postavená, z modřínu, z dubu a z jasanu. Jasan pokácelo město Oslavany v zámecké parku a kmen věnovalo stavitelům lodi, kteří jsou tři: Daniel Juríček z Nové Vsi u Oslavan, Ladislav Horák taktéž z Nové Vsi u Oslavan a Roman Vrána z Brna. Zkušenosti, inspirace a cenné rady získali stavitelé lodi ve vikinských skanzenech v Hedeby a Roskilde (Dánsko) a vše se učili za tzv. „za pochodu“.

 

Lásku k vikingským lodím Dan získal na vikinském festivalu ve skanzenu ve Wolinu (Polsko) při plavbách na lodi Orzel Jumne, ale také na českých řekách a přehradách. Na festivalu se seznámil s místním kapitánem a v roce 2010 spolu vypluli na Baltské moře. Na moře vyplul se svými kamarádi ještě několikrát a zde také vznikla myšlenka si postavit vlastní loď. Jednotlivé plavby ke stavbě lodi jim daly opravdu hodně, neboť se s lodí maximálně „sžili“. Plány pro stavbu lodi získal z vikinského muzea v Roskilde z vraku lodi nalezeného v roce 1993.

Pravé severské počasí (na duben velmi chladné a větrné) přilákalo v sobotu 20. 4. 2024 do Oslavan více jak tisíc diváků. V dopoledních hodinách hlavní host a poradce, při stavbě lodi světový specialista na vikinské lodě Kaie Zauch s doprovodem, navštívil muzea na zámku v Oslavanech, včetně repliky důlních děl na druhém nádvoří zámku. Bylo pro ně nepředstavitelné, že se naši havíři pohybovali více než 1000 metrů pod mořem. Od 15 do 17 hodin probíhal „doprovodný program“ v podání: dobového tábora, stánkového prodeje, her pro děti, vystoupení Kroužku historického šermu KROHIS z Oslavan, ukázky vikinské bitvy, vystoupení kapel Alioquin a Dudáci Tryhuci, občerstvení a další. Od 17 hodin odstartoval starý pohanský rituál, který měl posádce lodi zajistit bezpečnou plavbu a lodi úspěch na moři. Rituál byl komentovaný a doprovázen hudbou a zpěvem Dudáků Tryhuců. Pak následovalo spuštění a první plavba lodi RONJASKIP, kterého se ujalo osm můžu oděných do starodávných skandinávských obleků. Šest mužů popadlo vesla a Dan se ujal velení lodi jako kapitán. Od svého „učitele“ Kaie Zaucha dostal Dan před spuštěním lodi kapitánskou červenou čepičku. Červená čepička je starý norský rituál a dostává ji kapitán při spouštění lodě.

Jaké jsou s lodí plány do budoucna? Loď čeká minimálně 65 hodin plavby po Dalešické a Brněnské přehradě. V rámci projektu Hithit „Připevněme vikinské lodi kolečka“ přispěli lidé v říjnu v roce 2023 na vlek za auto, aby se dala loď převážet. Přispěvovatelé si zakoupili též lodní lístky a tím pádem je třeba splnit jednotlivé plavby. Snem je plavba po řece Odře až do Baltského moře do města Wolin. Pokud se tato velká plavba uskuteční, tak by z akce měl vzniknout filmový dokument. Plány jsou tedy velmi bohaté!

Velké poděkování patří všem, kteří se přišli na vikinskou loď RONJASKIP podívat, všem organizátorům, pořádajícím a vystupujícím, také městu Oslavany, Kulturnímu a informačnímu středisku Oslavany, pracovníkům z oddělení technických služeb města Oslavany, Pivovaru Padochov a Petře Bulkové, všem obsluhujícím ve stánku s občerstvením, Kroužku historického šermu KROHIS, vikinským válečníkům ze skupin: KROHIS, SIGURD, VORON, NJORD a GUNNAR, skupinám raného středověku: Othala, Perkunas, Skudelbe a Jitřenka, vystupujícím kapelám: Alioquin a Dudáci Tryhuci, poradci a účastníci akce: Miroslavu Hlaváčkovi ze Starého města u Uherského Hradiště a Kaie Zaucha z Haitabu.

Těšit se můžeme na připravované video z celého vikinského obřadu i s komentářem.

Přeji RONJESKIP spousty šťastných a dobrodružných výprav nejen po Česku, ale také při mořských plavbách.

 

Foto a text: Kateřina Polínková, Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, z. s.

 

 

 

 

 

 

23.4.2024, Oznámení

VALNÁ HROMADA 2024

Ve středu 24. 4. 2024 bude konat VALNÁ HROMADA Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska (jedná se o výroční schůzi).

 

Akce je určená výhradně pro všechny členy Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Valná hromada se bude konat od 18 hodin v klubovně na zámku v Oslavanech.

 

Fotografie jsou z loňské Valné hromady, která se konala 26. 4. 2023.

 

 

 

 

 

18.4.2024, Oznámení

Práce ve štole.

Naši havíři (členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska) stále pracují v Maketě důlní chodby alias štoly na malém nádvoří zámku v Oslavanech a jde jim to výborně!

 

Štola je součástí Muzea hornictví a energetiky, které se bude slavnostně otevírat 1. 5. 2024 jakožto zahájení Turistické sezóny 2024.

 

Jste k nám srdečně zvaní.

 

Zdař Bůh! ⚒

 

 

 

17.4.2024, Oznámení

TURISTICKÁ SEZÓNA 2024

Přípravy na novou Turistickou sezónu 2024 jsou v plném proudu.

 

Zámecká muzea v Oslavanech se otevírají 1. 5. 2024 v 9 hodin.

 

Těšit se můžete na zcela novou expozici: "Život a dílo Viléma Grosse - 130. let od narození lidového badatele, mineraloga, archeologa, malíře, sběratelé minerálů, přírodnin - vltavínu".

 

 

 

 

 

16.4.2024, Pozvánka

SLAVNOSTNÍ SPUŠTĚNÍ VIKINSKÉ LODI RONJA SKIP

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ SPUŠTĚNÍ VIKINSKÉ LODI RONJA SKIP, které se uskuteční v sobotu 20. 4. 2024 od 15 hodin v Oslavanech u řeky Oslavy na "Ostrůvkách" (viz přiložená mapka).

 

Těšit se můžete na bohatý doprovodný program:

- dobový tábor,

- hry pro děti,

- vystoupení Kroužku historického šermu KROHIS,

- vikinská bitva,

- vystoupení kapely Aliozuin,

- dudáci Tryhuci,

- spuštění lodi se uskuteční od 17 hodin.

 

Celou akci pořádá Daniel Juríček (člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska) se svojí rodinou a s kolegy, s kterými loď stavěli 3 roky na druhém nádvoří zámku v Oslavanech.

 

Jste srdečně zvaní! ⛵️

 

 

 

 

6.4.2024, Pozvánka

MINERÁLY 2024 V OSLAVANECH

Pozvánka na Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků, která se uskuteční v termínu 13. a 14. 4. 2024 v prostorách Dělnického domu v Oslavanech u Brna.

 

Těšit se můžete na ukázky zářivého světa minerálů pod UV světlem a pro nejmenší návštěvníky bude připraveno drobné překvapení (u pokladen).

 

Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

 

Otvírací doba:

sobota 13. 4. 2024 – 9 až 18 hodin,

neděle 14. 4. 2024 – 9 až 15 hodin.

 

Celou akci pořádá Kulturní informační středisko Oslavany.

 

Po celou dobu výstavy minerály budou také otevřená muzea na zámku v Oslavanech.

 

Na akci bude prezentační stánek Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a muzea na zámku v Oslavanech, výstava vlastních sběrů minerálů, hornin, zkamenělin a přírodnin, hornických artefaktů, odborných knih a další. Budu zde také připravena dětská dílnička - TVOŘENÍ S KAMÍNKY - nejen pro děti!

 

Máte se tedy na co těšit.

 

Jste srdečně zvaní.

 

Zdař Bůh! ⚒

 

 

31.3.2024, Oznámení

VESELÉ VELIKONOCE 2024

Přejeme Vám VESELÉ VELIKONOCE, bohatou pomlázku a plno radosti z jara.

 

Vám všem přejí členové z Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

 

starší novinky: 1 | 2 | 3 | .. | 22 |