Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

24.8.2018, Pozvánka

XX. OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI 8. 9. - 9. 9. 2018

Program ke stažení zde

 

 

 

 

24.8.2018, Pozvánka

Oslava DNE HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ.

6. 9. 2018 v 17:00 hod se v zámecké restauraci uskuteční již tradiční oslava DNE HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ. Zveme všechny bývalé zaměstnance Rosických uhelných dolů,Elektrárny Prosincové stávky a všechny, kteří mají vztah k hornickému řemeslu.

 

24.8.2018, Pozvánka

Promítání - filmový dokument o historii těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru.

Před 45 léty, dne 31. 8. 1973, byl vytěžen poslední vůz černého uhlí z dolu Václav Nosek - Kukla v Oslavanech.

Při této příležitosti bude 31. 8. 2018 v 17:00 hod promítnut v oslavanském kině filmový dokument o historii těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru.

Jste srdečně zváni !!!!! Vstup zdarma !!!!

 

10.5.2018, Pozvánka

Zahájení prohlídek muzeí VSR-O a muzea hasičů

Zahájení letošní sezony začalo v zámeckém parku, kde proběhla 1. května 2018 malá, přesto významná slavnost – Křest nové knihy oslavanské historičky a členky vlastivědného spolku paní Jarmily Plchové – Zámek Oslavany a Althannové. Kniha byla symbolicky pokřtěna oslavanským zámeckým pivem za účasti autorky, místostarosty města, knihu pokřtil předseda vlastivědného spolku. Kniha pojednává o historii Oslavan, o době, kdy byli majitelé Oslavanského panství významní Althannové a jejich potomci. Rázem se tak ocitáme v letech 1577 až 1712. Díky paní Plchové se nám tak dostává velmi detailní historický obraz té doby vinoucí se v čase po dobu 135 let.

Po křtu jsme se z parku přesunuli do muzeí vlastivědného spolku, kde je nově instalována vernisáž – kuchyně našich babiček. Úvodní slovo pronesla členka spolku paní Křístková. Na úvod řekla: „Tato kuchyně byla tvořena s láskou a úctou k těm, kteří mezi tímto nábytkem žili a používali vše, co k ní patřilo. Dříve byla kuchyně srdcem domova víc než dnes. Nejenom, že se v ní vařilo i jedlo, ale často to byla jediná místnost, ve které se v zimě topilo. Než se začaly používat sporáky, stávaly v kuchyni kachlová kamna, která dobře držela teplo.

Děkujeme všem těm, kteří nám do instalované kuchyně zapůjčili hodně věcí po svých předcích. Nábytek, nádobí, mlýnky, památeční hrníčky, hrnce, váhy a mnoho jiného co v kuchyni bývalo.

Po prohlídce kuchyně, řekl pár úvodních slov k významným panelům vytvořených k 100. výročí založení Československa, pan Vérosta. V „krčku“, kde jsou nově tyto panely instalovány, najdete panely s významnými osobnostmi a to – starostové a kronikáři Oslavan a také panely k tomuto výročí.

V místnostech, věnované hornictví a elektrárně, můžete mimo jiné shlédnout modely dolů Antonín ve Zbýšově a dolu Kukla-Václav Nosek v Oslavanech. V elektrárenském sektoru pak najdete zcela funkční „velín“ (pracoviště, kde se fázovalo a elektřina se rozváděla do sítí, všude tam, kde jí bylo potřeba.) To je malá ukázka toho, co můžete v muzeích najít a mnoho jiného.

Přijďte se podívat, určitě to stojí za to. Můžete si také zakoupit novou knihu „Zámek Oslavany a Althannové“ a mnoho dalších propagačních předmětů, pohlednic, knížek, publikací.

Božena Pátková

 

11.4.2018, Oznámení

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska - sezóna 2018

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Z a h a j u j e   1.května 2018 letošní sezonu prohlídek muzeí na zámku.

Pro tuto sezonu jsou připraveny novinky a to:

- Nové panely – 100. výročí ukončení 1. světové války a vznik republiky

- Starostové Oslavan

- Kronikáři Oslavan

- Vernisáž – kuchyně našich babiček

- Nová publikace od autorky Jarmily Plchové – Zámek Oslavany a Althannové, možnost zakoupit, cena 140,- Kč

Otevírací doba od 1. května do 30. června a od 1. září do 30. září 2018

soboty a neděle 9.00 hodin – 17.00 hodin (poslední vstup v 16.00 hodin)

Otevírací doba po dobu letních prázdnin, tj. od 1. července do 31. srpna 2018

pondělí - zavřeno

úterý – neděle 9.00 hodin – 17.00 hodin (poslední vstup v 16.00 hodin)

Kontakt: 704 020 469 Božena Pátková

 

11.10.2017, Oznámení

ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2017

Sezóna nám 2017 nám skončila. Její průběh nám zhodnotila Božena Pátková.

Letošní sezona byla oficiálně zahájena dne 1. května 2017 a to křtem knihy „Z historie trempinku do roku 1946“ od Dr. Jiřího Lysáka. Křest s úvodním slovem provedl Roman Horký (skupina Kamelot). V muzeu Vlastivědného spolku byla instalována Tematická výstava, věnována Životu a dílu Dr. Jiřího Lysáka. Kniha je ještě k dispozici a zájemci si ji mohou zakoupit každý pátek na zámku, v muzeu Vlastivědného spolku, od 9.00 do 14.00 hodin.

Výstava, Dr. Jiřího Lysáka, který se zabýval trempinkem na Chvojnici, Pooslaví a Pojihlaví, Dějinami z partyzánské družiny Josefa Hybeše, byla dne 30. Září 2017 ukončena. Pro příští rok spolek připravuje novou expozici výstavy „100 výročí republiky a kuchyně našich prababiček.“

V letošním roce byl zájem o prohlídky muzeí už v měsících březnu a dubnu a letos poprvé byla muzea otevřena v prázdninových měsících také ve všední dny, mimo pondělky. Celkem tedy od března do 30. září zhlédlo muzea 2 195 návštěvníků z různých měst České republiky a také zahraničí.

Muzea navštívilo, kromě jednotlivců také:

- 8 základních škol a 1 gymnázium

Uskutečnily se:

- 4x výlety Historickým motorákem za permoníky

- 4x zájezdy společenských organizací (zahrádkáři, svaz invalidů, sbor dobrovolných hasičů a klub historiků – ti měli zájem pouze o kapli a klášter.

Dále pak jsme uvítali skupiny – delegace a to ze Slovenska – města Nováky, z Francie-města Soyaux (čti Suajó) a hasičů – Záchranný systém Jihomoravského kraje.

V knize návštěv je 176 záznamů od návštěvníků, velmi pozitivních a pochvalných. Můžeme konstatovat, že celková návštěvnost bude do konce roku ještě o něco vyšší, neboť zájem o prohlídky je i po ukončení sezony.

Návštěvu muzeí, mimo sezonu, je možné telefonicky domluvit na číslech 546 423 283 nebo 604 108 641, KIS Oslavany (pro skupiny, školy, zájezdy).

Děkujeme za úžasnou návštěvnost a těšíme se na Vás i příštím roce.

 

27.8.2017, Pozvánka

XIX. OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI 9-10.9.2017

Celý program ke zobrazení zde.

 

14.7.2017, Pozvánka

310. KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH (15. - 16. 7. 2017)

 

plakát ke stažení zde

 

21.4.2017, Pozvánka

Pozvání

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska zve všechny občany na zahájení výstavy

Vzpomínka na dr. Jiřího Lysáka,

pedagoga, spisovatele, milovníka přírody v povodí řek Oslavy a Jihlavy a kamaráda.

Zahájení výstavy se uskuteční dne 1. května 2017 v 10.00 hodin na zámku v Oslavanech.

Expozice byla připravena za spolupráce pana ing. Ivo Lysáka.

Současně zveme občany na slavnostní zahájení letošní turistické sezóny 2017 ve všech spolkových muzejních expozicích na zámku v Oslavanech a v hasičském muzeu.

V zámeckých muzejních expozicích provedli členové vlastivědného spolku aktualizaci řady panelů. V hornické expozici byly aktualizovány některé texty, dále doplněny a nově rozmístěny modely dolů, v expozici elektrárenské vás překvapí řada nových exponátů v části radiopřijímačů a historických elektrospotřebičů. V expozici Příroda a historie Oslavanska byly doplněny expozice řemesel o kovářství, mlynářství, cukrovarnictví, panel Rekonstrukce zámeckého parku a o panely Významné osobnosti Oslavan a Ceny města.

Při zahájení provozu muzeí l. května 2017 se uskuteční také Křest nové propagační brožurky Oslavany.

Těšíme se na Vaši účast.

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

a HDS Oslavany

 

21.4.2017, Pozvánka

Jan Kyselák - 85. narozeniny

Dne 3. dubna 2017 oslaví své 85. narozeniny pan Jan Kyselák, významný oslavanský občan, dlouholetý zastupitel města, vynikající znalec a dokumentarista oslavanské historie, zakládající člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, jeho dlouholetý místopředseda a v neposlední řadě šikovný a manuálně zručný znalec elektrikářské techniky a všech historických elektrických spotřebičů a přístrojů, velínu, televizí, rádií a ostatních exponátů, které byly pod jeho vedením zprovozňovány a umísťovány v elektrárenské části zámecké muzejní expozice.

Pan Jan Kyselák se narodil v Ivanovicích na Hané, kde také vychodil základní školu. Po té se vyučil elektrikářem a nastoupil k montáží firmě do Prahy. Jako montér vystřídal řadu staveb nových elektráren a jiných velkých závodů. Do Oslavan ho přivedly pracovní povinnosti. V roce 1962 přišel do oslavanské elektrárny a podílel se na výstavbě padesáti megawatového elektrárenského bloku. Na elektrárně zůstal pracovat až do svého odchodu do důchodu. Jeho pracovní zapojení skončilo současně s ukončením činnosti oslavanské elektrárny. Do důchodu odešel v roce 1992. Po té založil a již řadu let vede elektrárenský Klub seniorů, organizuje různé akce, svolává schůze, organizuje návštěvy členů při významnějších výročích, ale i při smutečním rozloučení .

Starší oslavanští občané si pana Kyseláka velice dobře pamatují především z jiného důvodu. Protože byl velice aktivní člověk a zajímala ho technika, hravě ovládl techniku televizorů a začal místním televizory opravovat. Tak se dostal velmi brzy do podvědomí oslavanských občanů a protože dokáže skvěle s lidmi komunikovat, seznámil se s celými rody místních občanů. A někdy v té době se zrodil i jeho velký zájem o historii našeho města.

Od roku 1993, kdy začal vycházet oslavanský zpravodaj Okno, až do dnešních dní je Jenda Kyselák nejen členem redakční rady, ale s neutuchající houževnatostí přibližuje stovkami svých článků občanům historii města, elektrárny, spolků, organizací, budování města a dalších oblastí života Oslavan. Kolik neuvěřitelného času věnoval výpisům z obecních, školních a spolkových kronik a kolik úsilí vlastní badatelské práci. Vydal také zdařilou odbornou publikaci „Elektrárna Oslavany“, která je odbornou veřejností vysoce ceněna.

Po vrácení oslavanského zámeckého areálu do majetku města, se stal pan Kyselák prvním průvodcem a seznamoval místní občany a návštěvníky s historií této památky. Stál u zrodu stálého zámeckého muzea Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska. A opět musíme obdivovat jeho umění provázet muzejními expozicemi. Jeho erudovaný výklad s příznačným humorem návštěvníky vždy velice zaujme, o čemž svědčí četné pochvalné zápisy v Návštěvní knize muzea.

Pan Jan Kyselák se zasloužil také o obnovení umístění zvonu na zámecké věži a zprovoznil jeho elektrické zvonění. Všichni už jsme si zvykli, že se třikrát za den zámecký zvon rozezní do oslavanského údolí.

Práce, kterou pan Kyselák obětavě vykonal pro Oslavany ocenilo i vedení města a při příležitosti jeho 80. narozenin na jeho počest uspořádalo malou komorní slavnost a poděkovalo mu za jeho dlouholetou angažovanost. Byl také oceněn mezi prvními udělením Ceny města Oslavany.

Milý a vážený oslavenče, hluboce obdivujeme šíři Tvých znalostí, píli, technickou zdatnost a velice si vážíme tvého přátelství.

Děkujeme za všechnu nezištnou práci, kterou jsi pro náš vlastivědný spolek s město vykonal.

K tvému významnému životnímu jubileu upřímně blahopřejeme a z celého srdce přejeme ještě řadu šťastných let, životní energii a hodně, hodně zdraví. A také hodně sluníčka na Tvých projížďkách po milovaných Oslavanech.

Za všechny členy Vlastivědného spolku R-O

Jarmila Plchová

 

starší novinky: 1 | 2 | 3 | .. | 8 |