Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 3/19

29.10.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

KŘEST KNIHY O OBCI ZASTÁVKA U BRNA

Slavnostní odpoledne ke 104. výročí vzniku republiky a křest nové knihy o obci Zastávka se konalo 28. 10. 2022 v odpoledních hodinách v Dělnickém domě v Zastávce u Brna.

 

Součástí akce bylo také vystoupení taneční skupiny No Feet z Brna v podání stepového sóla a street dancového čísla, koncert žáků a taneční vystoupení ze ZUŠ Zastávka.

 

Samotného křtu knihy s názvem "ZASTÁVKA" se zhostili: Petr Pospíšil (starosta obce od roku 1998), RNDr. Dalibor Kolčava (odpovědný redaktor), Milada Prokopová (odpovědný redaktor a editor), Jarmila Helsnerová (Regionální informační centrum Zastávka) a symbolicky knihu pokřtili sektem na straně 104.

 

Kniha celým názvem: ZASTÁVKA, Boží Požehnání, Segen Gottes, Zastawka, kolektiv autorů má 157 stran a lze ji zakoupit za 300 Kč v Regionálním informačním centru v Zastávce.

 

Mezi kolektiv autorů patří také členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska: RNDr. Dalibor Kolčava (Zastávka), Petr Kubinský (Moravany), Alan Butschek (Rosice) a Mgr. Jiřina Švihálková (Zastávka).

 

Na závěr slavnostního odpoledne byl pro všechny přítomné i vystupující připraven raut a promítání dobových fotografií z obce Zastávka.

 

Zdař Bůh! ⚒

 

 

 

 

28.10.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Sváteční den - 28. 10. 2022

28. 10. 1918 - vyhlášen samostatný československý stát.


28. říjen se hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska výrazně dotýká.

 

28. 10. 1945 - zveřejněn dekret č. 100 - 104 podepsaný prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem 24. 10. 1945. Znárodněny zestátněním v dekretu č. 100 byly:

 

1. podniky provozované podle obecného horního zákona,

2. energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování, rozvodu a dodávce energie všeho druhu,

3. železárny, ocelárny, válcovny oceli, hutě na barevné kovy,

4. slévárny šedé, ocelové i kujné litiny a barevných kovů, s více než 400 zaměstnanci,

5. válcovny, lisovny a tažírny kovů, pokud nezpracovávaly jen olovo a cín,

6. těžba a ložiska magnezitu, azbestu, kaolínu, slídy, živce, vysokohodnotných žáruvzdorných hlín a jílů hlubině těžených, podniky pro výrobu cementu a cementových pojiv.


Na dekret č. 100, navazoval dekret č. 101 o znárodnění některých podniků potravinářského průmyslu, dekret č. 102 o znárodnění akciových bank, dekret č. 103 o znárodnění soukromých pojišťoven a dekret č. 104 o závodních a podnikových radách.


Zdař Bůh!

Petr Kubinský ⚒⚡️


 

 

23.10.2022, Oznámení

MUZEA NA ZÁMKU V OSLAVANECH - otvírací doba, podzim 2022

Muzea na zámku v Oslavanech jsou již uzavřená, ale pro zájemce o prohlídky během podzimu 2022 pro větší skupiny, např. školní výlety, turistické skupiny či seniorské kluby, je třeba se předem objednat na emailu: MuzeumOslavany@seznam.cz nebo na telefonním čísle: +420 704 020469 (paní Božena Pátková). Naši průvodci a členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska budou po předem domluvené prohlídce připraveni Vás provést po našem rozsáhlém muzeu.

 

Muzea pro veřejnost budou otevřená od 1. 5. do 30. 9. 2023. Těšit se můžete na novou Turistickou sezónu 2023. 

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

 

 

28.9.2022, Oznámení

Turistická sezóna 2022 byla ukončena

Turistická sezóna 2022 byla ukončena v muzeích na zámku v Oslavanech!

 

Pokud budete mít zájem o prohlídku během podzimu 2022 pro větší skupiny, např. školní výlety, turistické skupiny či seniorské kluby, je třeba se předem objednat na emailu: MuzeumOslavany@seznam.cz nebo na telefonním čísle: +420 704020469. Naši průvodci a členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska budou po předem domluvené prohlídce připraveni Vás provést po našem rozsáhlém muzeu.

 

V muzeích se stále pracuje, uklízí, rozšiřují se expozice a Vy se v nové turistické sezóně 2023 můžete těšit na různé novinky.

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

15.9.2022, Pozvánka

Zamykání templářské cyklostezky

Pozvánka na akci: "Zamykání templářské cyklostezky".

 

Akce se bude konat ve středu 28. 9. 2022 (den české státnosti - svátek sv. Václava).

 

Prezence se bude odehrávat na nádvoří zámku v Oslavanech od 9:30. Hromadný start všech cyklistů se bude konat v 10:30 hodin.

 

Muzea na zámku budou otevřená v tento den od 9 do 17 hodin (poslední vstup do muzeí je v 16 hodin).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 

Tým průvodců, studentů, členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a paní pokladní Andrejka ⚒⚡️

 

 

5.9.2022, Pozvánka

Pozvánka na XVII. Turistický den "Po hornických stezkách"

POZVÁNKA

 

na XVII. TURISTICKÝ DEN „PO HORNICKÝCH STEZKÁCH“

 

v neděli 11. září 2022

 

pro pěší na 10 km: „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“

 

prezence 8:30 až 10:30

 

individuální start

 

pro cyklisty na 25 a 50 km „Po hornické stezce“

 

prezence 9:30 až 10:30

 

společný start na nádvoří zámku v 10:30

 

Srdečně zvou členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

Zdař Bůh!

 

 

25.8.2022, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

DEN HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ 2022

POZVÁNKA

 

Ve čtvrtek 8. září 2022 od 16 hodin se uskuteční v oslavanské zámecké restauraci setkání horníků a elektrárenských pracovníků v rámci Dne horníků a energetiků 2022.

 

Zveme všechny bývalé horníky a elektrárenské zaměstnance i s partnery na společné setkání při příležitosti svátku horníků a energetiků. Malý příspěvek na občerstvení je pro každého připraven.

 

Srdečně zvou členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

Zdař Bůh!

 

 

22.8.2022, Oznámení

Poslední rozloučení s panem Milošem Růžou

Dne 17. 8. 2022 jsme se rozloučili ve Zbýšově u Brna s dlouholetým členem Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a s rodákem z Padochova s panem Milošem Růžou.

 

Čest jeho památce!

 

 

2.8.2022, Oznámení

60. výročí havárie turbogenerátoru TG 14 v Elektrárně Prosincové stávky v Oslavanech

Dne 1. 8. 2022 si připomínáme smutné 60. výročí havárie turbogenerátoru TG 14 v Elektrárně Prosincové stávky v Oslavanech.

 

Provoz 0,43 MPa tj. ,,starý provoz“ vybudovaný mezi léty 1937 – 1948 byl vybaven čtyřmi parními kotly K 11 – K14, čtyřmi turbogenerátory TG 11, 12, 13 (malého výkonu 3,7 MW, umístěn v mezi strojovně) a TG 14 s max. výkony 21 MW. Ve strojovně byl ještě do roku 1967 umístěn starší turbogenerátor TG 16 (původně TA VI) s výkonem 14 MW, který ale musel pracovat se sníženým tlakem páry.

Kotle i turbogenerátory byly instalovány a uváděny do provozu postupně v průběhu let. Kotle nejprve K 11 a K 12 v roce 1941, K 13 v roce 1944 a K 14 v roce 1948. Turbogenerátory TG 12 v roce 1942, následně TG 11 v roce 1945, TG 13 v roce 1947 a TG 14 v roce 1950.

 

Havarovaný turbogenerátor TG 14 byl vyroben v „ZVIL“ (Závody Vladimíra Iljiče Lenina – Škoda) Plzeň v roce 1950. Od roku 1950 do roku 1962 odpracoval 87 785 provozních hodin. Byl to nejvíce vytěžovaný stroj, v průměru 84 % ročně.

 

Dne 1. 8. 1962, ze soboty na neděli byl stroj odstavován do zálohy. Údajně nešly uzavřít regulační ventily. Přesto dal strojník signál rozvodnému, aby stroj odpojil od sítě s ještě dosti velikým činným výkonem, snad přes 4 MW! Samozřejmě, po odlehčení se stroj vytočil do vysokých otáček a došlo k totální havárii stroje. Kus hřídele od spojky vyletěl ze stroje, prolétl střechou přes nádvoří a dopadl těsně za vrata do dílny. Rotor generátoru se zkroutil ve statoru, který se utrhl od základu. Budič generátoru se také utrhl z upevňovacích šroubů a odletěl. Střepiny z havarovaného stroje dolétly až nad řeku k mostu, kde přestřihly tři vodiče sekundární sítě. Další střepiny vlétly na velín, kde jedna z nich urazila hodiny, které se zastavily na čase havárie, a jedna trefila do svého panelu na manipulačním stole. Jak symbolické.

 

Bylo štěstí, že k tomuto incidentu došlo v sobotu v nočních hodinách, kdy bylo minimum zaměstnanců v závodě. Zraněn byl Josef Kabelka mladší, kterému odražená střepina těžce zhmoždila nohu. Musela mu být amputována pod kolenem.

 

Na základě šetření zástupců ministerstva paliv a energetiky byli ředitel a jeho zástupce odvoláni ze svých funkcí a přeloženi na jiné pracoviště.

 

Stroj byl v roce 1967 nahrazen strojem novým, již odběrovým, se stejným označením s mírně vyšším max. výkonem tj. 23 MW. Turbínu vyrobila 1. Brněnská strojírna závody Klementa Gottwalda a generátor Škoda Plzeň.

 

Zdař Bůh!

Petr Kubinský

Zdroj: archív Petra Kubinského

 

 

 

 

 

 

21.7.2022, Oznámení

30. výročí ukončení provozu v Elektrárně Prosincové stávky Oslavany

Dne 3. 7. 2022 jsme si připomněli 30. výročí ukončení provozu Bloku 50 MW v Elektrárně Prosincové stávky, Oslavany.

 

Blok 50 MW vybudovaný v letech 1960 – 1963 byl ve své době technologická špička v energetice. Celé zařízení bylo vyprojektováno, vyrobeno a dodáno 1. Brněnskou strojírnou, závody Klementa Gottwalda v Brně.

 

Kotelna byla vybavena parním kotlem (interní označení K 15), průtlačným, s vertikálním cyklonovým topeništěm. Provozní tlak byl 14,2 MPa s teplotou páry 570/540°C s mezi přehříváním. Hodinový výkon při výrobě páry byl 160 t/h. Účinnost kotle byla až 85 % s vysokým procentem zachyceného paliva ve strusce. Kotel tohoto typu byl první velkého výkonu v běžném provozu v ČSSR vůbec. Spaliny byly vyvedeny přes elektrostatické odlučovače s odlučivostí 96 % do 75 m komínu z roku 1919 (po roce 1985 byly spaliny převedeny do komína 120 m).

 

Strojovna byla vybavena tří stupňovou parní turbínou s generátorem o výkonu 50 MW (interní označení TG 15). Pára turbínou procházela třikrát. Nejprve z kotle do vysokotlaké části, odtud zpět k přihřátí do kotle, následně opět do středotlaké části turbíny a zpět do kotle se přihřát a následně do nízkotlaké části turbíny a do kondenzátoru.

 

Výkon z generátoru byl vyveden do blokového transformátoru T 1 a transformátoru T 11 vlastní spotřeby. Transformátory byly napojeny zemními kabely do rozvodny 110 kV naproti elektrárně.

 

Blok byl vybaven pomocnými provozními zařízeními v mezi strojovně a samozřejmě také zauhlovacími cestami z hlavní skládky paliva do mlýnice. Úprava provozní vody pro kotel byla centrální. Veškeré zařízení bylo řízeno jedním samostatným velínem.

 

Celé zařízení bylo prototypové, proto ho zpočátku provázela řada problémů a dětských nemocí s častým odstavováním celého zařízení hlavně v prvních letech provozu (1963 – 1966). U tak složitého zařízení to ale není nic neobvyklého. Postupem času se vše vyladilo a zařízení fungovalo spolehlivě se špičkovými ekonomickými parametry. O tom svědčí i časté vyčleňování bloku 50 MW z energetické sítě států RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) s názvem Mír, kdy blok byl přes rozvodnu Sokolnice a přechodovou rozvodnu na jižní hranici ČSS – Rakousko vyčleněn a dodával elektrický proud do rakouské rozvodné sítě, samozřejmě za důležité devizy.

 

Po roce 1976 dochází k omezování čistě kondenzační výroby elektrické energie ve prospěch kombinované výroby elektřiny a tepla. Důvodem byla především vysoká měrná spotřeba cca 22 GJ/MWh. Kondenzační výrobu elektrické energie měl omezit především starý provoz 4,3 MPa, který měl být postupně přebudován na teplárnu. Teplárna měla zajišťovat SCZT (skupinové centrální zásobování teplem) Oslavan, Ivančic a okolí včetně napojení na horkovod SCZT Jaderná elektrárna Dukovany – Brno. Blok měl dále pokračovat v čistě kondenzační výrobě elektrické energie až do ukončení těžby uhlí v RUD (Rosické uhelné doly) plánované na rok 1995. U elektrárny měla být vybudována tzv. opravárenská základna (dnešní AAM Metal Forming – Metaldyne), která měla zajištovat výrobu součástek a dílu pro energetiku.

 

Po listopadovém převratu 1989 vlna diletantizmu s nulovou koncepcí smetla nejenom československé hornictví, ale i plány v energetice včetně SCZT Jaderná elektrárna Dukovany – Brno a teplárny v Oslavanech. Pro Elektrárnu Prosincové stávky byl vypracován útlumový program s ukončením výroby elektrické energie v roce 1993.

 

Bloku 50 MW již notně provozně opotřebovaný, měl být ještě využit k ověření některých provozních věcí firmou Siemens KWU, Erlangnen (Bavorsko, NSR). Firma měla v úmyslu provádět cca měsíční měření, které ale muselo být nakonec předčasně ukončeno. Turbogenerátor TG 15 by naposledy odpojen od sítě a odstaven 3. 7. 1992 v 03:45 hod pro velké chvění stroje. Parní kotel K 15 byl odstaven bezprostředně po turbogenerátoru a to 3. 7. 1992 v 04:15 hod.

 

Výroba elektrické energie na Bloku 50 MW skončila. Tím také skončila 80 letá éra Elektrárny Prosincové stávky Oslavany. 

 

Foto a text Petr Kubinský

 

Zdroj: archív Petra Kubinského.

 

 

 

 

 

 

starší novinky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 19 |