Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 3/18

5.7.2022, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

315. KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH

Pozvánka na 315. KARMELSKOU POUŤ v Oslavanech, která se bude konat v termínu od 15. - 17. 7. 2022, podrobný program je na přiložených plakátech.

 

Program se bude odehrávat na náměstí v Oslavanech (kolotoče, prodejní stánky), ale také v parku, zahradě a nádvoří zámku v Oslavanech. Samozřejmě bude otevřen také koupací biotop, takže se můžete přijít zchladit či si zaplavat.

 

Otevřená budou taktéž naše muzea na zámku v Oslavanech a to jak v sobotu, tak i v neděli od 9 do 17 hodin, poslední vstup do muzeí je v 16 hodin.

 

Můžete u nás navštívit Hasičské muzeum Oslavany, o které se stará SDH Oslavany. Dále Expozici hornictví a elektrárenství, Expozici starých elektro spotřebičů, rádií, televizorů, gramofonů, telefonů, mobilů, fotoaparátů, .., Expozici starých řemesel, Expozici geologie, mineralogie, petrografie, fosilií, archeologie, Expozici Kuchyně našich babiček, Výstavu 20 let působení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, Expozici historii města Oslavan, kláštera, zámku, význačné osobnosti, živá a neživá příroda Oslavanska, novou Výstavu obrazů amatérských malířů Oslavanska, Lapidárium, Expozice důlní chodby (štola, nachází na druhém nádvoří zámku), a další. O toto rozsáhlé muzeum se stará Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska.

 

Na Karmelskou pouť a do našich muzeí Vás srdečně zvou členové a průvodci Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, studenti-průvodci, členové SDH Oslavany a paní pokladní Andrejka.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

 

16.5.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

TURISTICKÁ SEZÓNA 2022 - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zahájení letošní sezóny proběhlo dne 1. 5. 2022.

 

Otevírací doba muzeí:

 

- květen, červen, září 2022: soboty, neděle a svátky v době od 9 do 17 hodin;

- červenec a srpen 2022: úterý až neděle od 9 do 17 hodin, pondělí je zavřeno;

- poslední vstup do muzeí je v 16 hodin;

- větší skupiny či exkurze: prohlídky pro školky, školy, turistické a seniorské skupiny je nutné objednat předem telefonicky u paní Boženy Pátkové: +420 704 020 469.

 

Vstupné do muzeí:

- děti do 6 let: zdarma;

- mládež do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 60 let, ZTP: 30 Kč;

- dospělí a ostatní: 70 Kč;

 - Lapidárium: 50/30 Kč (pouze vstup do Lapidária).

 

Nabízíme Vám k prohlídce následující expozice:

- Hasičské muzeum Oslavany;

- Lapidárium - Muzeum v Ivančicích - Muzeum Brněnska;

- Hornictví a energetiky Oslavanska;

- Historie Oslavan, kláštera, zámku, zaniklá řemesla, archeologie, význačné osobnosti, živá a neživá příroda Oslavanska;

- Mineralogie, petrografie, fosilie;

- Historická rádia, magnetofony, gramofony, televizory, fotoaparáty, domácí spotřebiče a další elektro zařízení;

- Kuchyně našich babiček;

- 20 let působení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska;

- Maketa důlní chodby (=štola, která se nachází na druhém nádvoří zámku Oslavany);

- Nová výstava obrazů amatérských oslavanských malířů.

 

Jste k nám srdečně zvaní!


Na Vaši návštěvu se těší tým průvodců, studentů a členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a paní pokladní Andrejka.

 

Fotografie jsou z jednotlivých expozic a z práce členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

 

 

 

25.4.2022, Oznámení

TURISTICKÁ SEZÓNA 2022 - 1. 5. 2022

V neděli 1. května 2022 startuje Turistická sezóna 2022 a vy můžete navštívit naše muzea na zámku v Oslavanech.

 

Budeme mít otevřeno od 9 do 17 hodin, poslední vstup je v 16 hodin. Prohlédnou si můžete také repliku důlního díla, která se nachází na druhém nádvoří zámku. Samozřejmě Vás provede zkušený průvodce-havíř-modelář a sběratel Petr Kubinský.

 

Můžete si u nás zakoupit různé propagační, turistické i knižní artefakty v podobě pohledů, prospektů, turistických vizitek, hrníčků, hornické a vlastivědné publikace a další.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Tým průvodců, členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a paní pokladní Andrejka

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

 

21.4.2022, Pozvánka

ODMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY 1. 5. 2022

Město Oslavany, Kulturní informační středisko Oslavany, společně s oslavanskými cyklisty a s muzei v Oslavanech na zámku Vás společně srdečně zvou na již tradiční akci v neděli dne 1. 5. 2022 - ODMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY.

 

Prezentace cyklistů bude probíhat od 9:30 hodin.

 

Společný start všech cyklistů se bude konat v 10:30 hodin.

 

Muzea na zámku budou otevřená od 9 do 17 hodin, poslední vstup je možný v 16 hodin.

 

Na nádvoří zámku bude hrát živá hudba od 13 hodin - MELODY MUSIC.

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 

Průvodci a členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

20.4.2022, Oznámení

VALNÁ HROMADA VSRO 20. 4. 2022

Dnes, tj. 20. 4. 2022 od 18 hodin, se konala VALNÁ HROMADA Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska v klubovně spolku na zámku v Oslavanech.

 

Bylo přítomnou 35 členů a jeden host - místostarosta města Oslavany pan Ing. Svatopluk Staněk.

 

Mezi hlavní body jednání bylo:

- předseda spolku zahájil Valnou hromadu, přivítal všechny přítomné členy a taktéž uvedl našeho jediného hosta - místostarostu města Oslavany Ing. Svatopluka Staněka,

- po té následovaly: volba orgánů Valné hromady, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise,

- zprávu o činnosti VSRO přednesl Ing. Zdeněk Vévoda a RNDr. Dalibor Kolčava,

- zprávu o hospodaření VSRO přednesla paní Dobroslava Tůmová,

- zprávu o plnění usnesení z minulé Valné hromady přednesl Petr Kubinský,

- zprávu z Dozorčí rady přednesl Ing. Josef Dragoun,

- po té následovala volba členů Představenstva a Dozorčí rady VSRO, dle předem stanoveného návrhu,

- výsledky voleb Představenstva a Dozorčí rady přednesl Lumír Liška, navrhovaní členové byli jednohlasně odhlasování,

- návrh usnesení z Valné hromady přečetl Petr Kubinský,

- po té následoval bod různé, kde se slova zhostil přítomný Ing. Svatopluk Staněk. Všem přítomným poděkoval za práci ve VSRO, podal informace o rekonstrukci zámecké kaple, o rekonstrukci klášteru, o rekonstrukci Náměstí Republiky v Oslavanech a o dokončovacích prací při stavbě lávky u Dědičné štoly v Oslavanech,

- na závěr bylo jednohlasně odsouhlaseno Usnesení z Valné hromady.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

 

18.4.2022, Oznámení

První voják Rudé armády dorazil k oslavanské elektrárně před 77 lety

Právě dnes, tj. 18. 4. 2022 v 11:00 hod je to 77 let, kdy první voják Rudé armády dorazil k oslavanské elektrárně. Jednalo se o průzkum s rozkazem o přerušení provozu oslavanské elektrárny (dodávka proudu pro černouhelné doly musela být zachována).

 

Rudoarmějec patřil k 13. gardové jezdecké divizi genmjr. Grigorie Antonoviče Bělusova bojující ve svazku 6. gardového jezdeckého sboru 1. gardové jezdecké mechanizované skupiny genpor. I. A. Plijeva, zařazené do svazků 2. ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského.

 

V rámci probíhající druhé fáze bratislavsko-brněnské operace vyjely ráno, 18. 4. 1945 kolem 4:00 hod první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. Za nimi postupovaly jezdecké oddíly. Před 11:00 hod dorazili do Ivančic. Po 13:00 hod pokračovali v dalším rychlém postupu a k večeru dorazili přes Neslovice do Tetčic. Zde se setkaly s jednotkami 41. gardové tankové brigády.

 

Během jednoho dne jednotky 13. gardové jezdecké divize postoupily o 20 km a vytvořily na úseku Ivančice - Neslovice - Tetčice ucelenou obrannou linii, jistící jednotky postupující na Brno.

 

Petr Kubinský ⚒⚡️

 

 

10.4.2022, Oznámení

Výstava minerálů v Oslavanech

O minulém víkendu 2. a 3. 4. 2022 se odehrála v Dělnickém domě v Oslavanech již tradiční VÝSTAVA MINERÁLŮ (výstava minerálů se v Oslavanech koná od roku 2009).

 

Na výstavě jsme měli k dispozici prezentační stánek, abychom přítomné a návštěvníky výstavy seznámili s činností Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, představili muzea na zámku v Oslavanech, která byla po dobu konání výstavy otevřená. Ke stánku byla připojená také "tvořivá dílnička nejen pro děti".

 

Členové našeho spolku provázeli v muzeu na zámku a též i ve štole na druhém nádvoří zámku. Akce to byla velmi vydařená. Na výstavu dorazilo spousty nadšených lidí, odborníků, laiků, modelářů, .., bylo přes 1000 platících návštěvníků (děti do 15 let neplatili) a celkem bylo 45 vystavovatelů jak "přes polních", ale také ze všech koutů naší krásné ČR. U našeho stánku tvořili malí i velcí a na zámek dorazilo 47 návštěvníků.

 

Zdař Bůh! ⚒

 

 

 

 

8.4.2022, Oznámení

VALNÁ HROMADA VSRO 20. 4. 2022

Představenstvo občanského sdružení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska oznamuje, že ve středu 20. 4. 2022 je svolána VALNÁ HROMADA VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ROSICKO-OSLAVANSKA.

 

Jednání bude zahájeno v 18 hodin v klubovně spolku na zámku v Oslavanech. Valná hromada bude volební.

 

Fotografie jsou z Valné hromady za rok 2020, která se konala dne 6. 10. 2021 v klubovně spolku na zámku v Oslavanech (nemohla se konat dříve díky Vládním nařízení ČR ohledně šíření nemoci covid-19). Zúčastnilo se jí 40 členů spolku.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

3.3.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Otevření muzea o víkendu 2. a 3. dubna 2022

Oznamujeme, že v době konání Mezinárodní prodejní výstavy minerálů, hornin, zkamenělin, drahých kamenů a šperků o víkendu 2. a 3. dubna 2022, budou otevřená také muzea na zámku v Oslavanech - Hasičské muzeum Oslavany a Muzeum Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Otevření muzea v sobotu i v neděli: 9 až 17 hodin, poslední vstup je možný v 16:30 hodin.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! ⚒

 

1.3.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Magazín Mikroregionu Kahan únor/2022

02/2022 Magazín Mikroregionu Kahan


Reportáž o ukončení těžby před 30 lety v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru si můžete pustit od 12:35 minuty a reportáž je až do 17:45 minuty.


Odkaz na reportáž zde: https://vimeo.com/683024290?fbclid=IwAR0doBJfcisUXotolyFOSodmwvhFOXlGRyGibNwbqdjqtB-24aBhKZlc22A


Ve videu můžete vidět našeho člena Petra Kubinského. Ve VSRO zastává post místopředsedy VSRO a vedoucí hornické sekce v muzea na zámku v Oslavanech.


Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

starší novinky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 18 |