Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 3/9

1.1.2016, Oznámení

O Z N Á M E N Í - hornická sekce

O Z N Á M E N Í

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska se sídlem Zámek 1, Oslavany

oznamuje, že na jednání představenstva dne 6. prosince 2015 byl na žádost

paní Jarmily Plchové, která od roku 1999 vedla organizačně sekci hornickou,

pověřen vedením sekce hornické člen dozorčí rady pan Petr Kubínský.

 

4.11.2015, Oznámení

Oslavany a okolí v pořadu Cyklotoulky

 Odkaz na video zde

 

16.10.2015, Oznámení

Internetová fotogalerie

Do nově založené fotogalerie přidáváme fotografie z našeho digitálního archivu odkaz zde

 

3.8.2015, Oznámení

Rozhovor s Petrem Kubinským v ČRO Brno - Začala likvidace těžní věže dolu Jindřich II

Začala likvidace těžní věže dolu Jindřich II - dominanty ve Zbýšově na Brněnsku.

Odkaz na rozhovor zde.

 

24.7.2015, Pozvánka

Poslední vůz - důl Jindřich II

 

24.7.2015, Pozvánka

Zajímavost k dolu Jindřich II

 

22.7.2015, Pozvánka

Pamětní deska

Nový záměr se podařilo uskutečnit a 10. května 2015 v 10.00 hodin byla deska Vilému Grossovi odhalena u vchodu do zámeckých muzeí.

 

17.6.2015, Oznámení

RNDr. Luboš Rejl – životní jubileum

Připomínání životních výročí nám nemilosrdně dokazuje jak ten čas letí. Zdá se, že to bylo snad předloni, co jsme blahopřáli panu RNDr. Luboši Rejlovi v oslavanském Okně k jeho sedmdesátinám. A je tu rok 2015. V měsíci srpnu se dožívá pan RNDr. Luboš Rejl 75 let.

Byla jsem poctěna úkolem touto cestou poblahopřát jménem přátel vlastivědného spolku Luboši Rejlovi k životnímu jubileu a především mu poděkovat za přátelství a vřelý vztah k našim Oslavanům a za nesmírné pracovní nasazení, které již dlouhou řadu let věnuje ve prospěch našeho města a vlastivědného spolku. Velice si ceníme také jeho článků, zveřejňovaných v každém čísle našeho zpravodaje Okno, kde nejen připomíná historické události, které se k danému datu vztahují, ale především připomíná čerstvé dění ve městě, neunikne mu žádná změna, žádné stavební posuny na rozestavěných objektech, počasí, vodní stav naší řeky, neunikne mu ani první kukaččí zakukání. Především na tyto zprávy od něho obvykle již čekáme a nakonec zjistíme, že i když my jsme v Oslavanech každodenně, víme toho o dění polovinu.

Pan RNDr. Luboš Rejl toho o Oslavanech, o údolí řeky Oslavy, o permoníčcích a magických místech města napsal hodně a vždy je cítit, že píše srdcem. Svou odbornost mineraloga plně vtiskl do našich muzejních expozic, týkajících se geologie a mineralogie Oslavanska. A o další práci na zámeckých expozicích týkajících se historie jak kláštera, zámku, osobností, tak nejstarších řemesel - kamenictví, cihlářství, keramice, ale i přírody Oslavanska bychom mohli napsat ještě spoustu. Ale chci především připomenout jeho aktivitu posledních několika let. Zpracovává na vysoké úrovni vše, co o Oslavanech, přírodě a stavbách bylo kdy napsáno, vše s puntičkářskou přesností soustřeďuje, fakticky prochází, proměřuje, upřesňuje a fotograficky dokumentuje a popisuje všechny historické stavby (klášterní areál, kostel, faru, hřbitov, všechny kamenné kříže…¨), neúnavně vyhledává pamětníky, kteří mohou doplnit každý dosud nezdokumentovaný fakt. Takto máme od něho zpracováno již 26 svazků, vyvázaných do pevných desek a uložených v archivní spolkové knihovně. A dílo stále není u konce. Tato náročně a odborně zpracovaná Encyklopedie Oslavan je dílem, které nyní ještě nedokážeme patřičně docenit.

Víme, že kromě práce pro Oslavany, má Luboš Rejl ještě mnoho dalších odborných aktivit. Už z toho důvodu si vážíme velice toho, že pro Oslavany si vždy čas najde.

Luboši, velice si vážíme všeho, co pro Oslavany děláš , jsme rádi, že jsi našel nás a my Tebe, a přejeme Ti do dalších let především hodně, hodně zdraví, životní a tvůrčí elán a krásný pocit z nezištné práce, kterou pro toto město odvádíš. A přejeme také, aby Oslavany byly navždy světlým bodem tvého života.

Za sebe a přátele z Vlastivědného spolku RO

Jarmila Plchová

 

15.6.2015, Oznámení

Zahájení turistické sezóny 2015

Letošní turistická sezóna v oslavanských zámeckých muzeích byla jako každoročně zahájena dne 1. května 2015 a přes všechny víkendy bude k dispozici zájemcům až do konce měsíce září. Jinak pro skupinové zájemce zpřístupníme expozice po předchozí domluvě kdykoliv.

Období již dlouho před otevřením bylo pro členy vlastivědného spolku velice hektické a náročné. Už proto, že byly vypracovány nezávisle na sobě dva nové návrhy koncepce změn v současných jednotllivých částech expozice „Příroda Oslavanska“ a „Historie Oslavan a zámku“. Nakonec byl přijat kompromis z obou návrhů pánů RNDr. Luboše Rejla a ing. Jiřího Grosse.  Mnoho práce bylo nutno provést pro vytvoření tří nových expozic. První, velice náročnou expozicí je „Druhá světová válka“ – autoři ing. Miroslav Vévoda a Gusta Huječek, další expozice „Emil Orlik a Oslavany“ a třetí novou tématickou expozicí je „Mirek Elpl – spisovatel našeho kraje“. Poslední dvě expozice vytvořili J. Plchová a ing. Gross Jiří. Věříme, že si návštěvníci se zájmem nové expozice prohlédnou a seznámí se s mnohdy pro veřejnost neznámými historickými skutečnostmi. Je třeba připomenout, že bez zapojení dalších členů by se všechny proměny nepodařilo zrealizovat, především je třeba poděkovat za aktivní a nezištnou práci všem dalším členům, kteří se na změnách podíleli, především Miroslavu Vérostovi, Oldřichu Šlapanskému, Petru Kubínskému, Janu Štěpanovskému a dalším členům, Františku Kocábovi, Bohuslavu Panovskému, Aloisi Krýdlovi i Rudolfu Hauptovi. Samozřejmě obrovský kus práce odvedli tradičně odborníci elektrárenští, ing. Jaroslav Růža, Pavel Víteček, Jan Jedlička a Jenda Kyselák. Návštěvníky také čeká v hornické expozici kompletní nově přepracovaný skutečný model celého areálu dolu Antonín i s částí simulovaného podzemí. Za toto zpestřední a historické ztvárnění přesné kopie skutečného dolu Antonín děkujeme autorovi Petru Kubínskému. Poděkovat je třeba za aktivní práci i členkám spolku Růžence Drholcové, Jiřince Káfoňkové, Pavle Štěpanovské a Dobře Tůmové.

Další náročnou akcí, kterou bylo třeba připravit, byl záměr vybudovat pamětní desku našemu významnému oslavanskému  amatérskému archeologovi, historikovi, malíři a osvětovému pracovníkovi panu Vilému Grossovi. Na podnět RNDr. Luboše Rejla vstoupilo vedení města spolu s vlastivědným spolkem v jednání jednak s rodinou Viléma Grosse a pak především se sochařem panem Jaromírem Nedorostem, pro nás v Oslavanech již známým z roku 2005, kdy vytvořil pro město nádherný pískovcový pomník k 250. výročí prvopočátků dolování v Oslavanech  (umístěný před městskou radnicí).

     Nový záměr se podařilo uskutečnit a 10. května 2015 v 10.00 hodin byla deska Vilému Grossovi odhalena u vchodu do zámeckých muzeí. Slavnostního aktu se přes špatné počasí zúčastnila řada oslavanských občanů.

Pan Jaromír Nedorost odvedl opět skvělou práci. Děkujeme.  

Zveme všechny zájemce na prohlídku zámeckých muzeí, kde si mohou prohlédnout všechny shora uvedené změny v expozicích a tři zcela nové tématické expozice.  Určitě je zaujme i pamětní deska umístěná u vchodu do muzeí.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  Za vlastivědný spolek J. Plchová

Článek do Okna 6/2015

 

20.3.2015, Pozvánka

Připravujeme na letošní turistickou sezónu nové expozice

Muzeum na zámku připravuje na letošní turistickou sezónu nové expozice - například o II. Světové válce

 

starší novinky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | .. | 9 |