Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 8/11

4.5.2012, Pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska byla svolána na dne 23. května 2012. Jednání bude zahájeno v 18.00 hodin, v klubovně spolku, na Zámku v Oslavanech.

 

Program jednání Valné hromady

 

15.3.2012, Pozvánka

Turistická sezóna 2012

Otevření muzeí

Jako každý rok budou

muzejní expozice na oslavanském zámku zpřístupněny

od 1. května 2012 od 9.00 hodin do 17.00 hodin

a pak každý víkend přes celou sezónu

až do konce měsíce září

od 9.00-17.00 hodin.

 

Vstupné

pro děti, studenty a důchodce 15,- Kč

pro dospělé návštěvníky 35,- Kč

 

15.3.2012, Pozvánka

Pozvání na veřejné promítání

Vážení přátelé historie,

Vlastivědný spolek vás zve na veřejné promítání DVD

„Po stopách historie dolování uhlí na Oslavansku“,

které se uskuteční

ve středu 25. dubna 2012 v 18.00 hodin

v oslavanském kině.

V závěru minulého roku byl dokončen hodinový videozáznam, který zachycuje historii těžby uhlí na Oslavansku, a to od prvopočátků těžby až do ukončení a likvidaci následků dobývání uhlí. Divák je seznámen se všemi místy na Oslavansku, kde těžba uhlí probíhala, dále s významným těžařským rodem Müllerů a téměř se všemi důlními díly od Zaklášteří přes Verpach, Havírnu, jižní část Zbýšova, Padochov až s nejjižnější částí revíru na Dolině a v Nové Vsi. Jsou zde zachyceny také největší důlní neštěstí na dole Františka a Kukla. Dále záběry z důlního prostředí, budování oslavanské elektrárny a železnice Oslavany-Kounice. Závěr videozáznamu seznamuje se způsobem zasypávání jámového stvolu dolu Kukla-Václav Nosek a s čistírnou důlních vod.

Případní zájemci budou mít možnost si DVD přímo zakoupit za cenu 150,- Kč.

 

26.4.2011, Oznámení

Nová publikovaná videa v archivu

V našem vlastivědném archivu jsou publikovaná nová videa. Shlédnout můžete naše vlastivědné expozice v Oslavanech a záznam z turistické neděle v rámci minulých oslavanských slavností 2010. Při výročí důlního neštěstí 150 let na dole Františka jsme si připomněli u pomínku na oslavanském hřbitově.

Poslední video je věnované vzpomínce na pana Ludvíka Holuba, který by se v těchto dnech dožil 86 let.

Videa natočili Miloš Procházka a Ladislav Čech.

 

29.6.2010, Oznámení

Zastávecká expozice je přístupná o víkendech

Malá expozice Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka, která byla otevřena na podzim minulého roku, je přístupná na požádání v místní restauraci Dělnický dům, a to o víkendech od 10 do 18 hod.

Po načerpání znalostní o místní historii dolování uhlí, kultury a spolkového života v Zastávce si můžete odpočinout u půllitru vychlazeného piva nebo Kofoly ve stínu zahrádky místní restaurace, která pro nás velmi ochotně a navíc bezplatně zajišťuje přístup do expozice.

 

11.4.2010, Pozvánka

Valná hromada Vlastivědného spolku R-O

Ve středu 21. dubna 2010 se v prostorách sídla Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska na zámku v Oslavanech koná volební valná hromada. Začátek valné hromady je v 18 hod.

 

17.12.2009, Oznámení

Vandalové zničili informační panel u Masarykovy studánky

Vandalové zničili sotva dva měsíce starý turistický informační panel u Masarykovy studánky, na jehož vyrobení se složily desítky institucí a jednotlivců z Rosicka.

Pachatelé tabuli zničili v období mezi sobotou 5. a čtvrtkem 10. prosince 2009. Hledáme svědky, kteří v tomto období u studánky byli a všimli si osob, zaparkovaných aut nebo čehokoliv, co by mohlo pomoci v pátrání.

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, který studánku nákladně zrekonstruoval, podal 16.12. trestní oznámení na neznámého pachatele. Jakékoliv informace v této souvislosti prosím neprodleně volejte na obvodní oddělení Policie ČR v Rosicích na tel. čísle 974 626 444 (případně 158) nebo vedoucímu projektu Martinu Horkému na tel. 608 441 229.

 

24.10.2009, Pozvánka

Slavnostní odhalení Masarykovy studánky

Ve středu 28. října 2009 se v Zastávce koná slavnostní odhalení zrekonstruované Masarykovy studánky. Studánka po 80. letech opět získá podobu z roku 1929 s plaketami zakladatelů Československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a prezidenta Spojených států amerických Woodrowa Wilsona.

Plakety státníků odhalí syn Masarykova osobního archiváře Jan Šimsa a generální konzul Velvyslanectví Spojených států amerických David A. Beam.

Program oslavy státního svátku začnou v 10 hod. v prostorách zastáveckého gymnázia slavnostními projevy, výstavou a vystoupením gymnazijního sboru. Slavnostní odhalení Masarykovy studánky se koná ve 14 hod. za doprovodu gymnazijního sboru a účasti děvčat v národních krojích a skautských středisek.

Po celý den bude v Zastávce otevřená nová stálá expozice „Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka“ v Dělnickém domě v Zastávce.

Srdečně zvou Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, obec Babice u Rosic a obec Zastávka. Akce se koná za každého počasí.

Více informací o Masarykově studánce na samostatné stránce zde.

 

9.2.2009, Pozvánka

Valná hromada Vlastivědného spolku 18. února 2009

Představenstvo občanského sdružení Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska oznamuje, že Valná hromada Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska se koná ve středu dne 18. února 2009 od 18 hod. v klubovně spolku na Zámku v Oslavanech.

 

28.12.2008, Oznámení

Hornická výstava ve Zbýšově

Ve Zbýšově je v letošním roce připomínáno několik výročí spojených s těžbou uhlí. V roce 2008 uplynulo 160 let od uvedení do provozu dolu Antonín, který byl nejdéle těžícím dolem na Rosicku-Oslavansku, dále 160 let od zaražení dolu Simson a 190 od příchodu významného těžaře Adama Rahna do Zbýšova. V příštím roce uplyne 40 let od uvedení do provozu posledního centrálního dolu revíru dolu Jindřich II.

Tyto události vedly Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska k myšlence uskutečnit ve Zbýšově výstavu fotografií, která připomene zbýšovským občanům historii, jež byla součástí života stále ještě velké části obyvatel Zbýšova.

Záměr se podařilo zrealizovat a ve velkém sále Hornického domu ve Zbýšově se uskutečnila ve dnech 1.–5. října 2008 výstava pod názvem „Těžba uhlí ve Zbýšově“, která mapovala 210 let těžby uhlí v teritoriu tohoto města.

Více informací o výstavě v samostatném článku >>>

 

starší novinky: 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 11 |