Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 6/10

28.3.2014, Pozvánka

Výstavní expozice v oslavanském muzeu - sezóna 2014

Členové VS R-O upravují výstavní expozice v oslavanském muzeu hornictví a energetiky na tamním zámku.

otevřeno bude od 1. května 2014 do 30. září vždy o víkendech a svátcích od 9 do 17 hod.

Můžete shlédnout výstavy rádií, gramofonů, televizí, magnetofonů a dalších různých elektrospotřebičů, seznámíte se s činností Vlastivědného spolku, s krásami přírody okolí Oslavan a některými řemesly jako kamenictví, cihlářství, hrnčířství, zemědělství, stolařství, truhlářství, kolářství, košíkářství a s nerostným bohatstvím okolí a jeho faunou.

 

28.3.2014, Pozvánka

Výstava k výročí 300 let vynálezu psacího stroje

vlastivědný spolek udělal ve vestibulu oslavanské radnice výstavu k 300 výročí vynálezu psacího stroje. Potrvá do 10 dubna 2014 a poté bude přemístěna do velkého sálu DDM v Oslavanech, kde bude probíhat 12.-13. dubna 2014 Mezinárodní prodejní výstava minerálů drahých kamenů a šperků. otevřena bude

v sobotu 12. 4. od 9 do19 hodin

v neděli 13. 4. od 9 do 17 hodin

 

31.3.2013, Pozvánka

VSRO se uchází o velký komunitní grant ČSOB

Vlastivědný spolek byl v březnu 2013 úspěšný v 1. kole posuzování žádostí o velký komunitní grant ČSOB. Projekt s názvem "Sloučení prvků a hodnot přírodní a kulturní krajiny Zbýšovská halda" je zaměřený na zvýšení ekologické hodnoty této rekultivované výsypky, přírodní dominanty a od loňského roku i registrovaného významného krajinného prvku.

Výstupem by mělo být odstranění invazních a nevhodných dřevin a vytvoření podmínek pro zachování otevřených nezalesněných ploch. Neméně důležitým cílem je více přiblížit Zbýšovskou haldu veřejnosti, místním občanům i turistům. Toto zajímavé místo dalekého rozhledu bude propagováno informačními ukazateli ve Zbýšově, v Muzeu průmyslových železnic i v blízkém okolí. Podél protierozně upravené přístupové cesty budou umístěny naučné panely. Návštěvníky by měla přitahovat i prosklená stěna s "pohledem dovnitř haldy" a vrcholová dřevostavba - vyhlídkový altán. Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 400 000 Kč, z toho 300 000 Kč by měl pokrýt grant ČSOB.

 

31.3.2013, Oznámení

Rekonstrukce zbýšovské cihelny spěje do finiše

Koncem r. 2012 získal Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska již druhou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč, která zaručuje, že projekt Rekonstrukce historické cihlářské pece ve Zbýšově bude letos v létě úspěšně a v plném rozsahu dokončen. Loni provedenými pracemi zachránili zbýšovští členové spolku tuto historickou a dnes už jedinečnou stavbu na další desetiletí. V letošním roce dokončí úpravy interiéru cihelny a do otvorů nanstalují repliky roštů a mříží. 

Vedle zděné cihelny již od března 2013 stojí 2 dřevěné přístřešky. Zatímco v jednom bude zřízena cihlářská miniexpozice, druhý bude sloužit jako odpočívadlo pro návštěvníky, turisty a cyklisty. Okolí bude upraveno i pro setkávání zbýšovské veřejnosti. Zatímco termín úplného dokončení rekonstrukce a slavnostního znovuotevření cihelny ještě není známý, jako kulisa bude cihelna sloužit veřejnosti už při otevírání léta v sobotu 29.6.2013.

 

4.5.2012, Pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska byla svolána na dne 23. května 2012. Jednání bude zahájeno v 18.00 hodin, v klubovně spolku, na Zámku v Oslavanech.

 

Program jednání Valné hromady

 

15.3.2012, Pozvánka

Turistická sezóna 2012

Otevření muzeí

Jako každý rok budou

muzejní expozice na oslavanském zámku zpřístupněny

od 1. května 2012 od 9.00 hodin do 17.00 hodin

a pak každý víkend přes celou sezónu

až do konce měsíce září

od 9.00-17.00 hodin.

 

Vstupné

pro děti, studenty a důchodce 15,- Kč

pro dospělé návštěvníky 35,- Kč

 

15.3.2012, Pozvánka

Pozvání na veřejné promítání

Vážení přátelé historie,

Vlastivědný spolek vás zve na veřejné promítání DVD

„Po stopách historie dolování uhlí na Oslavansku“,

které se uskuteční

ve středu 25. dubna 2012 v 18.00 hodin

v oslavanském kině.

V závěru minulého roku byl dokončen hodinový videozáznam, který zachycuje historii těžby uhlí na Oslavansku, a to od prvopočátků těžby až do ukončení a likvidaci následků dobývání uhlí. Divák je seznámen se všemi místy na Oslavansku, kde těžba uhlí probíhala, dále s významným těžařským rodem Müllerů a téměř se všemi důlními díly od Zaklášteří přes Verpach, Havírnu, jižní část Zbýšova, Padochov až s nejjižnější částí revíru na Dolině a v Nové Vsi. Jsou zde zachyceny také největší důlní neštěstí na dole Františka a Kukla. Dále záběry z důlního prostředí, budování oslavanské elektrárny a železnice Oslavany-Kounice. Závěr videozáznamu seznamuje se způsobem zasypávání jámového stvolu dolu Kukla-Václav Nosek a s čistírnou důlních vod.

Případní zájemci budou mít možnost si DVD přímo zakoupit za cenu 150,- Kč.

 

26.4.2011, Oznámení

Nová publikovaná videa v archivu

V našem vlastivědném archivu jsou publikovaná nová videa. Shlédnout můžete naše vlastivědné expozice v Oslavanech a záznam z turistické neděle v rámci minulých oslavanských slavností 2010. Při výročí důlního neštěstí 150 let na dole Františka jsme si připomněli u pomínku na oslavanském hřbitově.

Poslední video je věnované vzpomínce na pana Ludvíka Holuba, který by se v těchto dnech dožil 86 let.

Videa natočili Miloš Procházka a Ladislav Čech.

 

29.6.2010, Oznámení

Zastávecká expozice je přístupná o víkendech

Malá expozice Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka, která byla otevřena na podzim minulého roku, je přístupná na požádání v místní restauraci Dělnický dům, a to o víkendech od 10 do 18 hod.

Po načerpání znalostní o místní historii dolování uhlí, kultury a spolkového života v Zastávce si můžete odpočinout u půllitru vychlazeného piva nebo Kofoly ve stínu zahrádky místní restaurace, která pro nás velmi ochotně a navíc bezplatně zajišťuje přístup do expozice.

 

11.4.2010, Pozvánka

Valná hromada Vlastivědného spolku R-O

Ve středu 21. dubna 2010 se v prostorách sídla Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska na zámku v Oslavanech koná volební valná hromada. Začátek valné hromady je v 18 hod.

 

starší novinky: 1 | .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 |