Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 7/12

7.2.2015, Oznámení

Co chystáme v roce 2015 ve Vlastivědném spolku Rosicko-Oslavanska

rekonstrukce výstavních ploch ve východní části muzea

výstavu k ukončení II. Světové války

otevření Muzea hornictví a energetiky (1.5. - 30.9.).

odemykání Templářské cyklostezky (1.5.)

předpokládáme slavnostní zahájení provozu na cyklostezce Oslavany - Ivančice (1.5.)

valná hromada Vlastivědného spolku rosicko - Oslavanska

Kramelská pouť v Oslavanech 19.7.

vyjížďka po Pivovarské stezce v rámci Pivních slavností v Oslavanech (29.8.)

setkání bývalých zaměstnanců RÚD a EPSO (9.9.)

Oslavanské historické slavnost (12.-13.9)

Po hornických stezkách - turistický den pro pěší (asi 10 km) / vyjížďka po Hornické cyklostezce 25 a 50 km (13.9.)

zamykání Templářské stezky (28.9.)

vzpomínka na 110 výročí narození M. Elpla (16.11.1905) (+7.2.1960)

 

10.11.2014, Oznámení

Nové fotogalerie

Publikujeme nově digitalizované fotografie především s tématikou Elektrárny Oslavany. Fotogalerie jsou na našem Facebookovém profilu.

 

16.9.2014, Pozvánka

O víkendu 13.-14.9. proběhly Oslavanské historické slavnosti.

O víkendu proběhly Oslavanské historické slavnosti. V muzeu jste mohli potkat (mimo jiné) našeho kolegu Petra Kubinského v hornické uniformě RUD.

 

14.8.2014, Pozvánka

Den horníků a energetiků

Pozvání

Zveme všechny bývalé horníky a energetiky na setkání při příležitosti

Dne horníků a energetiků,

který se uskuteční ve čtvrtek 11. září 2014 v 16.00 hodin

v restauraci na zámku v Oslavanech.

Přijďte se pobavit a zavzpomínat.

Srdečně zveme i Vaše partnery a těšíme se na setkání.

 

Členové Vlastivědného spolku R-O

 

14.8.2014, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

Turistický den v Oslavanech – 10. ročník – součást historických slavností

Od roku 1999 se v Oslavanech konají každý druhý víkend v měsíci září Oslavanské historické slavnosti. Letošní termín konání připadl na sobotu 13. září a neděli 14. září 2014. Každoročně v tuto sobotu směřuje na zámecké nádvoří od radnice města pestrobarevný průvod, v čele průvodu na koni král Přemysl Otakar I. s královnou Konstancí a doprovodem středověkých hodnostářů, rytířů, ctihodných jeptišek, řemeslníků a kejklířů. Ze zámeckých arkád pak král pozdraví oslavanské poddané a předá jim historická privilégia. Každoročně se slavností zúčastní velké množství občanů, probíhají různé historické atrakce, zahraje řada hudebních kapel a nechybí ani stánky s pohoštěním a suvenýry. Večer se pak koná mohutný ohňostroj.

A od roku 2005 se stalo tradicí, že hlavní akcí druhého dne zářijových Oslavanských historických slavností je turistický den „Po hornických stezkách“. V letošním roce se tento turistický den koná v neděli 14. září 2014 už po desáté. Presentace pro pěší trasu proběhne na zámeckém nádvoří od 8,30 do 10.00 hodin a pro obě trasy cyklistické od 9.30 do 10.30 hod., kdy bude společný start cyklistů.

Už po desáté obdrží účastníci na startu turistickou mapku a vydají se na pěší trasu „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“, dlouhou 10 kilometrů. Vede místy, které odmění účastníky pohledem na nádherné přírodní scenérie nejbližšího okolí Oslavan. Z nádvoří zámku vede tato pěší trasa přes naučnou stezku na Zaklášteří podél řeky Oslavy, dále přes důl Kukla-V.Nosek do Padochova, kde je první kontrolní stanoviště v krásném prostředí na Padochovské skále, s úžasným ponoramatickým pohledem do širokého údolí představujícího první místa těžby uhlí v oslavanském Verpachu, Havírně, Podlesí-Mašinka a na severovýchodě dále až na Zbýšovsko. Na stanovišti jsou vždy účastníci přátelsky přijati padochovskými spoluorganizátory a seznámeni s historickými daty této části rosicko-oslavanského uhelného revíru. Pak trasa pokračuje kolem bývalého dolu Františka, přes Mašinku do Balin, odtud do Havírny, kde je druhé stanoviště a rovněž malé zastavení nad historií tohoto významného sídla prvních těžařů. A další část trasy směřuje již Verpachem přes Nový Svět zpět na zámek.

Každý účastník, který dojde až do cíle, obdrží vandrovní list a protože se v letošním roce uskuteční již 10. ročník, obdrží navíc jubilejní pamětní odznáček. Samozřejmě myslíme i na ty nejmenší a pro ně bude připravena sladká odměna.

Vytýčená pěší trasa je nenáročná a zvládne ji i nesportovec.

Cyklisté, kteří se vypraví na jízdu „Po hornických stezkách“, si mohou vybrat ze dvou tras, buď v délce 25 nebo 50 kilometrů. Cyklisté projedou celým revírem se zastavením ve Zbýšově u nově zrekonstruované památky – na staré cihelně v místech zaniklé středověké vsi Studyň. Rovněž oni obdrží v cíli pamětní list a jubilejní odznáčky k 10. výročí konání oslavanského zářijového turistického dne.

Od roku 2005 se turistických dnů zúčastnila celá řada občanů z Oslavan a širokého okolí, řada z nich přivedla i své přátele a přichází již každoročně. Ale na presenčních listinách můžeme najít i turisty z Prahy, Ostravy, Opavy, Boskovic, Blanska, Dvoru Králové, Hradce , Hustopečí, Žďáru n.Sáz., Plzně, Bruntálu, Štemberku, z Rybníků, ale i z Nitry, Bratislavy a dokonce i z Rakouska, Německa a USA.

V zámeckém areálu pak celou neděli pokračuje další program slavností, jsou otevřena všechna muzea a letos navíc ještě dvě nové expozice, a to „100. výročí první světové války“ a „Oslavany – 50 let městem“.

V zámecké kapli se bude konat řada vystoupení a výstav a bohaté občerstvení má každoročně připravené i zámecká restaurace a vinárna. Můžete ochutnat i oslavanské pivo, vyrobené v zámeckém pivovaru.

Z v e m e všechny občany na tyto akce a věříme, že řada z vás zde potká přátele a prožije na oslavanském zámku příjemný sváteční víkend.

Za Vlastivědný spolek Jarmila Plchová

 

1.8.2014, Pozvánka

Výstava 100 let zahájení I. světové války

Navštivte novou výstavu k příležitosti 100 let od zahájení I. světové války, expozice je zaměřena na osudy občanů Oslavan a Okolí.

 

11.6.2014, Oznámení

Knihy k prodeji: Kulturní památky Rosicko - Oslavanské průmyslové aglomerace

  • doly, strojírny, železárny, briketárny, lanovky
  • osobnosti a nejvýznamnější těžaři
  • anglická verze doplněna o grafické zpracování vývoje Elektrárny Oslavany a dolu Kukla
  • a mnoho dalšího

Cena:

  • česká verze 178.- Kč
  • verze v angličtině 190.- Kč

Křest knihy proběhl letos na zámku v Rosicích u Brna za účasti NPÚ Ostava

  

 

6.4.2014, Pozvánka

Vzpomínáme

Před několika měsíci nás jako blesk zasáhla zpráva, že zemřela paní Marie Krýdlová, členka našeho spolku. Stále si nemůžeme zvyknout, že už nechodí mezi nás.

Paní Maruška odešla v plné aktivní činnosti, s plným nasazením pracovala ve spolku od počátku, dlouhá léta byla oslavanskou kronikářkou, působila v redakční radě oslavanského zpravodaje, zveřejnila množství článků, ať z historie města nebo současnosti. Vždy zaujaly také její články s radami pro diabetiky a nelze nevzpomenout stovek křížovek, které pro Okno zpracovala. Spolu s manželem se zúčastňovala na zámku pravidelně všech pracovních pátků, v turistických sezónách vykonávala průvodcovskou činnost, pomáhala organizovat turistické dny. Paní Maruška se starala o uctění všech výročí členů spolku a žádná práce jí nebyla zatěžko.

Upřímný a vřelý vztah k lidem získala paní Krýdlová zřejmě po svém otci, panu Vilému Grossovi. Zúčastňovala se všech společenských akcí konaných v Oslavanech a většinu z nich pak komentovala ve zpravodaji s poděkováním aktérům. Snad není v Oslavanech jediný člověk, který by tuto přátelskou a vstřícnou paní neznal. Z aktivní učitelské činnosti znala svoji paní učitelku dlouhá řada bývalých žáků z Oslavan, Padochova, Ketkovic a Nové Vsi, rádi se s ní zastavili a popovídali. Řadu let učila také v Chomutově.

V tyto dny obzvlášť vzpomínáme, paní Marie Krýdlová by se 3. dubna 2014 dožila 78 let.

Její náhlý odchod nás bolestně zasáhl, vždyť patnáct let společné práce stmelilo aktivní členy spolku v přátelskou rodinu. Cítíme hluboce i s panem Aloisem Krýdlem, manželem, který léta o Marušku vzorně pečoval a pomáhal jí bojovat s diabetem. Jsme rádi, že chodí i nadále mezi nás, i když to není lehké.

Přátelství patří k nejcennějším věcem v životě a ztrátu přítele ničím nenahradíš. Zůstávají jen vzpomínky a paní Maruška se zapsala hluboko do našich srdcí.

Za členy Vlastivědného spolku Jarmila Plchová

 

tablo 2013

 

6.4.2014, Pozvánka

Křest knihy Kulturní památky rosicko-oslavanské půmyslové aglomerace

V úterý 8. dubna 2014 v 16 h se uskuteční v sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích křest knihy doc. PhDr. Ing. arch. Miloše Matěje, PhD., Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Knihu vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava. Podklady a fotografie použité v této odborné publikace poskytli mj. členové našeho spolku Jarmila Plchová, Jan Kyselák a RNDr. Dalibor Kolčava.

 

pozvanka

 

5.4.2014, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo spolku Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska svolává všechny své členy na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 21. května 2014 v 18:00 h v klubovně spolku na zámku v Oslavanech.

 

starší novinky: 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 12 |