Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 7/10

17.12.2009, Oznámení

Vandalové zničili informační panel u Masarykovy studánky

Vandalové zničili sotva dva měsíce starý turistický informační panel u Masarykovy studánky, na jehož vyrobení se složily desítky institucí a jednotlivců z Rosicka.

Pachatelé tabuli zničili v období mezi sobotou 5. a čtvrtkem 10. prosince 2009. Hledáme svědky, kteří v tomto období u studánky byli a všimli si osob, zaparkovaných aut nebo čehokoliv, co by mohlo pomoci v pátrání.

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, který studánku nákladně zrekonstruoval, podal 16.12. trestní oznámení na neznámého pachatele. Jakékoliv informace v této souvislosti prosím neprodleně volejte na obvodní oddělení Policie ČR v Rosicích na tel. čísle 974 626 444 (případně 158) nebo vedoucímu projektu Martinu Horkému na tel. 608 441 229.

 

24.10.2009, Pozvánka

Slavnostní odhalení Masarykovy studánky

Ve středu 28. října 2009 se v Zastávce koná slavnostní odhalení zrekonstruované Masarykovy studánky. Studánka po 80. letech opět získá podobu z roku 1929 s plaketami zakladatelů Československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a prezidenta Spojených států amerických Woodrowa Wilsona.

Plakety státníků odhalí syn Masarykova osobního archiváře Jan Šimsa a generální konzul Velvyslanectví Spojených států amerických David A. Beam.

Program oslavy státního svátku začnou v 10 hod. v prostorách zastáveckého gymnázia slavnostními projevy, výstavou a vystoupením gymnazijního sboru. Slavnostní odhalení Masarykovy studánky se koná ve 14 hod. za doprovodu gymnazijního sboru a účasti děvčat v národních krojích a skautských středisek.

Po celý den bude v Zastávce otevřená nová stálá expozice „Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka“ v Dělnickém domě v Zastávce.

Srdečně zvou Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, obec Babice u Rosic a obec Zastávka. Akce se koná za každého počasí.

Více informací o Masarykově studánce na samostatné stránce zde.

 

9.2.2009, Pozvánka

Valná hromada Vlastivědného spolku 18. února 2009

Představenstvo občanského sdružení Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska oznamuje, že Valná hromada Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska se koná ve středu dne 18. února 2009 od 18 hod. v klubovně spolku na Zámku v Oslavanech.

 

28.12.2008, Oznámení

Hornická výstava ve Zbýšově

Ve Zbýšově je v letošním roce připomínáno několik výročí spojených s těžbou uhlí. V roce 2008 uplynulo 160 let od uvedení do provozu dolu Antonín, který byl nejdéle těžícím dolem na Rosicku-Oslavansku, dále 160 let od zaražení dolu Simson a 190 od příchodu významného těžaře Adama Rahna do Zbýšova. V příštím roce uplyne 40 let od uvedení do provozu posledního centrálního dolu revíru dolu Jindřich II.

Tyto události vedly Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska k myšlence uskutečnit ve Zbýšově výstavu fotografií, která připomene zbýšovským občanům historii, jež byla součástí života stále ještě velké části obyvatel Zbýšova.

Záměr se podařilo zrealizovat a ve velkém sále Hornického domu ve Zbýšově se uskutečnila ve dnech 1.–5. října 2008 výstava pod názvem „Těžba uhlí ve Zbýšově“, která mapovala 210 let těžby uhlí v teritoriu tohoto města.

Více informací o výstavě v samostatném článku >>>

 

9.12.2008, Oznámení

Přepisování kroniky v plném proudu

Do projektu přepisování Památní knihy městyse Rosice z let 1889–1926 do elektronické podoby se již zapojila řada občanů nejen z Rosic, ale širokého okolí.

Mezi desítku dobrovolníků je aktuálně rozděleno více jak 120 stran kroniky. A začínají se vracet už i první přepsané strany. V současné době je přepsáno více jak 52 % kroniky.

 

27.5.2008, Oznámení

Valná hromada Vlastivědného spolku

Představenstvo Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska svolává Valnou hromadu, která se koná ve středu 18. června 2008 v 18 hod. v klubovně spolku na Zámku v Oslavanech.

 

9.5.2008, Pozvánka

Výpověď hornického mládí

Obec Zastávka zve na Besedu ke knihám „Výpověď hornického mládí“ s jejich autorem Ing. Zdeňkem Kudláčkem.

Beseda se koná v pátek 16. května od 18.00 hodin v malém sále Dělnického domu v Zastávce. Vstup zdarma. Pamětníci a občané jsou srdečně zváni!

 

6.12.2007, Oznámení

Vlastivědný spolek na semináři Národního technického muzea v Praze

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska prezentoval bývalý hornický region na tradičním předvánočním semináři z dějin hornictví, který každoročně pořádá Klub přátel Národního technického muzea a Společnost pro dějiny věd a techniku.

Vlastivědný spolek byl zastoupen prací Jarmily Plchové, která byla věnována 20. výročí vyhlášení dolu Simson ve Zbýšově za technickou památku (r. 1987)
a prezentací aktivit VSRO, kterou přednesl Martin Horký.

Seminář se konal ve čtvrtek 6. prosince 2007 v Praze.

 

25.9.2007, Pozvánka

Výstavy: 100 let TJ Čechie Zastávka a Historie dolu Julius

TJ Čechie Zastávka, Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska a obce Zastávka si Vás dovolují pozvat na otevření výstavy 100 let TJ Čechie Zastávka a Historie dolu Julius. Slavnostní vernisáž proběhne na sv. Václava v pátek 28. září 2007 ve 13 hod. ve velkém sále Dělnického domu v Zastávce. Výstava bude od pondělí 1. října k vidění v interiéru Domu zdraví v Zastávce (poliklinika).

 

28.8.2007, Pozvánka

Oslavanské historické slavnosti 2007

Město Oslavany si vás dovolují pozvat na Oslavanské historické slavnosti, které se konají o víkendu 8.–9. září 2007 ve městě Oslavany.

 


Podrobný program

 

starší novinky: 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 10 |