Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 7/22

21.7.2022, Oznámení

30. výročí ukončení provozu v Elektrárně Prosincové stávky Oslavany

Dne 3. 7. 2022 jsme si připomněli 30. výročí ukončení provozu Bloku 50 MW v Elektrárně Prosincové stávky, Oslavany.

 

Blok 50 MW vybudovaný v letech 1960 – 1963 byl ve své době technologická špička v energetice. Celé zařízení bylo vyprojektováno, vyrobeno a dodáno 1. Brněnskou strojírnou, závody Klementa Gottwalda v Brně.

 

Kotelna byla vybavena parním kotlem (interní označení K 15), průtlačným, s vertikálním cyklonovým topeništěm. Provozní tlak byl 14,2 MPa s teplotou páry 570/540°C s mezi přehříváním. Hodinový výkon při výrobě páry byl 160 t/h. Účinnost kotle byla až 85 % s vysokým procentem zachyceného paliva ve strusce. Kotel tohoto typu byl první velkého výkonu v běžném provozu v ČSSR vůbec. Spaliny byly vyvedeny přes elektrostatické odlučovače s odlučivostí 96 % do 75 m komínu z roku 1919 (po roce 1985 byly spaliny převedeny do komína 120 m).

 

Strojovna byla vybavena tří stupňovou parní turbínou s generátorem o výkonu 50 MW (interní označení TG 15). Pára turbínou procházela třikrát. Nejprve z kotle do vysokotlaké části, odtud zpět k přihřátí do kotle, následně opět do středotlaké části turbíny a zpět do kotle se přihřát a následně do nízkotlaké části turbíny a do kondenzátoru.

 

Výkon z generátoru byl vyveden do blokového transformátoru T 1 a transformátoru T 11 vlastní spotřeby. Transformátory byly napojeny zemními kabely do rozvodny 110 kV naproti elektrárně.

 

Blok byl vybaven pomocnými provozními zařízeními v mezi strojovně a samozřejmě také zauhlovacími cestami z hlavní skládky paliva do mlýnice. Úprava provozní vody pro kotel byla centrální. Veškeré zařízení bylo řízeno jedním samostatným velínem.

 

Celé zařízení bylo prototypové, proto ho zpočátku provázela řada problémů a dětských nemocí s častým odstavováním celého zařízení hlavně v prvních letech provozu (1963 – 1966). U tak složitého zařízení to ale není nic neobvyklého. Postupem času se vše vyladilo a zařízení fungovalo spolehlivě se špičkovými ekonomickými parametry. O tom svědčí i časté vyčleňování bloku 50 MW z energetické sítě států RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) s názvem Mír, kdy blok byl přes rozvodnu Sokolnice a přechodovou rozvodnu na jižní hranici ČSS – Rakousko vyčleněn a dodával elektrický proud do rakouské rozvodné sítě, samozřejmě za důležité devizy.

 

Po roce 1976 dochází k omezování čistě kondenzační výroby elektrické energie ve prospěch kombinované výroby elektřiny a tepla. Důvodem byla především vysoká měrná spotřeba cca 22 GJ/MWh. Kondenzační výrobu elektrické energie měl omezit především starý provoz 4,3 MPa, který měl být postupně přebudován na teplárnu. Teplárna měla zajišťovat SCZT (skupinové centrální zásobování teplem) Oslavan, Ivančic a okolí včetně napojení na horkovod SCZT Jaderná elektrárna Dukovany – Brno. Blok měl dále pokračovat v čistě kondenzační výrobě elektrické energie až do ukončení těžby uhlí v RUD (Rosické uhelné doly) plánované na rok 1995. U elektrárny měla být vybudována tzv. opravárenská základna (dnešní AAM Metal Forming – Metaldyne), která měla zajištovat výrobu součástek a dílu pro energetiku.

 

Po listopadovém převratu 1989 vlna diletantizmu s nulovou koncepcí smetla nejenom československé hornictví, ale i plány v energetice včetně SCZT Jaderná elektrárna Dukovany – Brno a teplárny v Oslavanech. Pro Elektrárnu Prosincové stávky byl vypracován útlumový program s ukončením výroby elektrické energie v roce 1993.

 

Bloku 50 MW již notně provozně opotřebovaný, měl být ještě využit k ověření některých provozních věcí firmou Siemens KWU, Erlangnen (Bavorsko, NSR). Firma měla v úmyslu provádět cca měsíční měření, které ale muselo být nakonec předčasně ukončeno. Turbogenerátor TG 15 by naposledy odpojen od sítě a odstaven 3. 7. 1992 v 03:45 hod pro velké chvění stroje. Parní kotel K 15 byl odstaven bezprostředně po turbogenerátoru a to 3. 7. 1992 v 04:15 hod.

 

Výroba elektrické energie na Bloku 50 MW skončila. Tím také skončila 80 letá éra Elektrárny Prosincové stávky Oslavany. 

 

Foto a text Petr Kubinský

 

Zdroj: archív Petra Kubinského.

 

 

 

 

 

 

5.7.2022, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

315. KARMELSKÁ POUŤ V OSLAVANECH

Pozvánka na 315. KARMELSKOU POUŤ v Oslavanech, která se bude konat v termínu od 15. - 17. 7. 2022, podrobný program je na přiložených plakátech.

 

Program se bude odehrávat na náměstí v Oslavanech (kolotoče, prodejní stánky), ale také v parku, zahradě a nádvoří zámku v Oslavanech. Samozřejmě bude otevřen také koupací biotop, takže se můžete přijít zchladit či si zaplavat.

 

Otevřená budou taktéž naše muzea na zámku v Oslavanech a to jak v sobotu, tak i v neděli od 9 do 17 hodin, poslední vstup do muzeí je v 16 hodin.

 

Můžete u nás navštívit Hasičské muzeum Oslavany, o které se stará SDH Oslavany. Dále Expozici hornictví a elektrárenství, Expozici starých elektro spotřebičů, rádií, televizorů, gramofonů, telefonů, mobilů, fotoaparátů, .., Expozici starých řemesel, Expozici geologie, mineralogie, petrografie, fosilií, archeologie, Expozici Kuchyně našich babiček, Výstavu 20 let působení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, Expozici historii města Oslavan, kláštera, zámku, význačné osobnosti, živá a neživá příroda Oslavanska, novou Výstavu obrazů amatérských malířů Oslavanska, Lapidárium, Expozice důlní chodby (štola, nachází na druhém nádvoří zámku), a další. O toto rozsáhlé muzeum se stará Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska.

 

Na Karmelskou pouť a do našich muzeí Vás srdečně zvou členové a průvodci Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, studenti-průvodci, členové SDH Oslavany a paní pokladní Andrejka.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

 

16.5.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

TURISTICKÁ SEZÓNA 2022 - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zahájení letošní sezóny proběhlo dne 1. 5. 2022.

 

Otevírací doba muzeí:

 

- květen, červen, září 2022: soboty, neděle a svátky v době od 9 do 17 hodin;

- červenec a srpen 2022: úterý až neděle od 9 do 17 hodin, pondělí je zavřeno;

- poslední vstup do muzeí je v 16 hodin;

- větší skupiny či exkurze: prohlídky pro školky, školy, turistické a seniorské skupiny je nutné objednat předem telefonicky u paní Boženy Pátkové: +420 704 020 469.

 

Vstupné do muzeí:

- děti do 6 let: zdarma;

- mládež do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 60 let, ZTP: 30 Kč;

- dospělí a ostatní: 70 Kč;

 - Lapidárium: 50/30 Kč (pouze vstup do Lapidária).

 

Nabízíme Vám k prohlídce následující expozice:

- Hasičské muzeum Oslavany;

- Lapidárium - Muzeum v Ivančicích - Muzeum Brněnska;

- Hornictví a energetiky Oslavanska;

- Historie Oslavan, kláštera, zámku, zaniklá řemesla, archeologie, význačné osobnosti, živá a neživá příroda Oslavanska;

- Mineralogie, petrografie, fosilie;

- Historická rádia, magnetofony, gramofony, televizory, fotoaparáty, domácí spotřebiče a další elektro zařízení;

- Kuchyně našich babiček;

- 20 let působení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska;

- Maketa důlní chodby (=štola, která se nachází na druhém nádvoří zámku Oslavany);

- Nová výstava obrazů amatérských oslavanských malířů.

 

Jste k nám srdečně zvaní!


Na Vaši návštěvu se těší tým průvodců, studentů a členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a paní pokladní Andrejka.

 

Fotografie jsou z jednotlivých expozic a z práce členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

 

 

 

25.4.2022, Oznámení

TURISTICKÁ SEZÓNA 2022 - 1. 5. 2022

V neděli 1. května 2022 startuje Turistická sezóna 2022 a vy můžete navštívit naše muzea na zámku v Oslavanech.

 

Budeme mít otevřeno od 9 do 17 hodin, poslední vstup je v 16 hodin. Prohlédnou si můžete také repliku důlního díla, která se nachází na druhém nádvoří zámku. Samozřejmě Vás provede zkušený průvodce-havíř-modelář a sběratel Petr Kubinský.

 

Můžete si u nás zakoupit různé propagační, turistické i knižní artefakty v podobě pohledů, prospektů, turistických vizitek, hrníčků, hornické a vlastivědné publikace a další.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Tým průvodců, členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a paní pokladní Andrejka

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

 

 

 

21.4.2022, Pozvánka

ODMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY 1. 5. 2022

Město Oslavany, Kulturní informační středisko Oslavany, společně s oslavanskými cyklisty a s muzei v Oslavanech na zámku Vás společně srdečně zvou na již tradiční akci v neděli dne 1. 5. 2022 - ODMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYKLOSTEZKY.

 

Prezentace cyklistů bude probíhat od 9:30 hodin.

 

Společný start všech cyklistů se bude konat v 10:30 hodin.

 

Muzea na zámku budou otevřená od 9 do 17 hodin, poslední vstup je možný v 16 hodin.

 

Na nádvoří zámku bude hrát živá hudba od 13 hodin - MELODY MUSIC.

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 

Průvodci a členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

Zdař Bůh! ⚡️⚒

 

 

20.4.2022, Oznámení

VALNÁ HROMADA VSRO 20. 4. 2022

Dnes, tj. 20. 4. 2022 od 18 hodin, se konala VALNÁ HROMADA Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska v klubovně spolku na zámku v Oslavanech.

 

Bylo přítomnou 35 členů a jeden host - místostarosta města Oslavany pan Ing. Svatopluk Staněk.

 

Mezi hlavní body jednání bylo:

- předseda spolku zahájil Valnou hromadu, přivítal všechny přítomné členy a taktéž uvedl našeho jediného hosta - místostarostu města Oslavany Ing. Svatopluka Staněka,

- po té následovaly: volba orgánů Valné hromady, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise,

- zprávu o činnosti VSRO přednesl Ing. Zdeněk Vévoda a RNDr. Dalibor Kolčava,

- zprávu o hospodaření VSRO přednesla paní Dobroslava Tůmová,

- zprávu o plnění usnesení z minulé Valné hromady přednesl Petr Kubinský,

- zprávu z Dozorčí rady přednesl Ing. Josef Dragoun,

- po té následovala volba členů Představenstva a Dozorčí rady VSRO, dle předem stanoveného návrhu,

- výsledky voleb Představenstva a Dozorčí rady přednesl Lumír Liška, navrhovaní členové byli jednohlasně odhlasování,

- návrh usnesení z Valné hromady přečetl Petr Kubinský,

- po té následoval bod různé, kde se slova zhostil přítomný Ing. Svatopluk Staněk. Všem přítomným poděkoval za práci ve VSRO, podal informace o rekonstrukci zámecké kaple, o rekonstrukci klášteru, o rekonstrukci Náměstí Republiky v Oslavanech a o dokončovacích prací při stavbě lávky u Dědičné štoly v Oslavanech,

- na závěr bylo jednohlasně odsouhlaseno Usnesení z Valné hromady.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

 

18.4.2022, Oznámení

První voják Rudé armády dorazil k oslavanské elektrárně před 77 lety

Právě dnes, tj. 18. 4. 2022 v 11:00 hod je to 77 let, kdy první voják Rudé armády dorazil k oslavanské elektrárně. Jednalo se o průzkum s rozkazem o přerušení provozu oslavanské elektrárny (dodávka proudu pro černouhelné doly musela být zachována).

 

Rudoarmějec patřil k 13. gardové jezdecké divizi genmjr. Grigorie Antonoviče Bělusova bojující ve svazku 6. gardového jezdeckého sboru 1. gardové jezdecké mechanizované skupiny genpor. I. A. Plijeva, zařazené do svazků 2. ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského.

 

V rámci probíhající druhé fáze bratislavsko-brněnské operace vyjely ráno, 18. 4. 1945 kolem 4:00 hod první hlídky z Medlova proti proudu řeky Jihlavy. Za nimi postupovaly jezdecké oddíly. Před 11:00 hod dorazili do Ivančic. Po 13:00 hod pokračovali v dalším rychlém postupu a k večeru dorazili přes Neslovice do Tetčic. Zde se setkaly s jednotkami 41. gardové tankové brigády.

 

Během jednoho dne jednotky 13. gardové jezdecké divize postoupily o 20 km a vytvořily na úseku Ivančice - Neslovice - Tetčice ucelenou obrannou linii, jistící jednotky postupující na Brno.

 

Petr Kubinský ⚒⚡️

 

 

10.4.2022, Oznámení

Výstava minerálů v Oslavanech

O minulém víkendu 2. a 3. 4. 2022 se odehrála v Dělnickém domě v Oslavanech již tradiční VÝSTAVA MINERÁLŮ (výstava minerálů se v Oslavanech koná od roku 2009).

 

Na výstavě jsme měli k dispozici prezentační stánek, abychom přítomné a návštěvníky výstavy seznámili s činností Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, představili muzea na zámku v Oslavanech, která byla po dobu konání výstavy otevřená. Ke stánku byla připojená také "tvořivá dílnička nejen pro děti".

 

Členové našeho spolku provázeli v muzeu na zámku a též i ve štole na druhém nádvoří zámku. Akce to byla velmi vydařená. Na výstavu dorazilo spousty nadšených lidí, odborníků, laiků, modelářů, .., bylo přes 1000 platících návštěvníků (děti do 15 let neplatili) a celkem bylo 45 vystavovatelů jak "přes polních", ale také ze všech koutů naší krásné ČR. U našeho stánku tvořili malí i velcí a na zámek dorazilo 47 návštěvníků.

 

Zdař Bůh! ⚒

 

 

 

 

8.4.2022, Oznámení

VALNÁ HROMADA VSRO 20. 4. 2022

Představenstvo občanského sdružení Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska oznamuje, že ve středu 20. 4. 2022 je svolána VALNÁ HROMADA VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ROSICKO-OSLAVANSKA.

 

Jednání bude zahájeno v 18 hodin v klubovně spolku na zámku v Oslavanech. Valná hromada bude volební.

 

Fotografie jsou z Valné hromady za rok 2020, která se konala dne 6. 10. 2021 v klubovně spolku na zámku v Oslavanech (nemohla se konat dříve díky Vládním nařízení ČR ohledně šíření nemoci covid-19). Zúčastnilo se jí 40 členů spolku.

 

Zdař Bůh! ⚒⚡️

 

 

 

 

3.3.2022, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Otevření muzea o víkendu 2. a 3. dubna 2022

Oznamujeme, že v době konání Mezinárodní prodejní výstavy minerálů, hornin, zkamenělin, drahých kamenů a šperků o víkendu 2. a 3. dubna 2022, budou otevřená také muzea na zámku v Oslavanech - Hasičské muzeum Oslavany a Muzeum Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Otevření muzea v sobotu i v neděli: 9 až 17 hodin, poslední vstup je možný v 16:30 hodin.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! ⚒

 

starší novinky: 1 | .. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | 22 |