Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 9/22

13.11.2021, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

ČERTOVSKÝ ZÁMEK OSLAVANY 2021

 

ČERTOVSKÝ ZÁMEK OSLAVANY 2021 - 4. 12. 2021


MIKULÁŠSKÝ PARNÍ VLAK - 4. 12. 2021

 

Po loňském roce, kdy jsme byli nuceni akci Čertovský zámek 2020 zrušit a Mikulášský parní vlak do Oslavan taky nemohl být vypraven doufáme, že v letošním roce proběhne tato tradiční a oblíbená akce podle plánu a to v sobotu 4. 12. 2021.

 

V rámci Čertovského zámku budou opět připraveny dvě trasy, každá trasa se třemi stanovišti "v pekle". Vstupenky do pekla si příchozí vyzvednou přímo u hlavní brány do pekel, cestující z Mikulášského vlaku je budou mít jako součást jízdenky. Kapacita jednotlivých skupin bude vzhledem k panujícím opatřením omezena na max. 25 osob a bude nutné dodržovat aktuálně platná opatření.

 

Po celý den bude v kapli zámku v Oslavanech opět k vidění výstava betlémů z nejrůznějších materiálů. Od 10h bude na zámeckém nádvoří probíhat jarmark, kde si každý z příchozích může vybrat něco k potěše ducha či těla. Otevřena budou i zámecká muzea a to v době od 9 do 17 hodin, poslední vstup bude možný v 16 hodin. Srdečně Vás zveme adventní prohlídku našich rozsáhlých muzeií. 

 

Věříme, že akce bude velmi povedená a bude se hlavně dětem líbit. Jste na ni srdečně zvání s dobrou adventní náladou. 

 

Zvou a těší se na Vaši návštěvu tým členů a průvodců Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.2021, Oznámení, DŮLEŽITÉ

MALÁ SLAVNOST v salonku oslavanského zámku - 15. 10. 2021

Slavnost Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

     V pátek 15. října 2021 v 15.00 hodin se uskutečnilo v representačních prostorách oslavanského zámku slavnostní setkání vedení města Oslavany a členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska (dále jen VSRO) u příležitosti ocenění zakládajících členů VSRO pana Ing. Jaroslava Růži a pana Miroslava Vérosty. Za jejich více jak dvacetiletou příkladnou a obětavou práci ve prospěch spolku jim bylo při příležitosti jejich životního jubilea uděleno morální ocenění „Zasloužilý člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska“ se zápisem do spolkové kroniky.

 

  Úvodní slovo a poděkování přednesl předseda Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska pan Ing. Zdeněk Vévoda. Po té poděkoval oceněným za celoživotní angažovanost ve prospěch města Oslavany starosta města pan Vít Aldorf. Slavnostního aktu se zúčastnil také místostarosta Oslavan pan Ing. Svatopluk Staněk, za město Zbýšov pan Ing. Jakub Dobšík a předseda Vlastivědného spolku Zbýšov pan Karel Novotný.

 

     Slavnostního aktu se zúčastnili také vzácní hosté, představitelé „Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky“ (dále jen SHHS ČR) se sídlem v Příbrami, a to první místopředseda SHHS ČR pan Vratislav Klabouch, druhý místopředseda pan Ing. Václav Dorazil, Ph.D. a pan Ing. Pavel David, výkonný tajemník, kteří při této příležitosti předali medaili „Za rozvoj a udržování montánních tradic“ paní Jarmile Plchové. Medaile jí byla udělena představenstvem „Sdruženi hornických a hutnických spolků České republiky“ při příležitosti 25. Setkání hornických měst a obcí ČR v Mostě, které se konalo ve dnech 10. – 12. září 2021 (bohužel se tohoto setkání paní Jarmila Plchová nemohla zúčastnit z důvodu konání Oslavanských historických slavností ve stejném termínu).

 

   Po ukončení slavnostního aktu se hosté a účastníci přemístili do klubovny Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, která se nachází v druhém poschodí jižního křídla oslavanského zámku. Zde proběhlo malé občerstvení a přátelská beseda, na které jsme seznámili hosty se spolkovou činností, také s velkou snahou o zachování hornické historie v našem regionu a naopak jsme se dozvěděli o činnosti SHHS ČR. Na závěr setkání jsme provedli hosty výstavními expozicemi našeho muzea „Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska“ (nacházející se v prvním patře jižního křídla zámku v Oslavanech) a replikou důlní chodby (štoly v původní velikosti, která se nachází na druhém nádvoří zámku v Oslavanech), pak už jsme se rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu k domovu (kolegové z SHHS ČR k nám dojeli z Příbrami, ze Stráže pod Ralskem a z Rudolfova u Českých Budějovic). 

 

     Akci lze hodnotit jako zdařilou, velmi příjemnou a doufáme, že navázané kontakty se SHHS ČR nám pomohou zviditelnit naši práci ve prospěch zachování hornického a elektrárenského povědomí našeho města a regionu.

 

     Vyjádření zástupců z SHHS ČR z návštěvy v Oslavanech: „činnost a práce členů z Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska je neskutečná a srdce beroucí, s úžasem jsme shlédli fascinující sbírky v jejich muzeu na zámku v Oslavanech. Strávili jsme nádherné odpoledne s úžasnými lidmi v krásném hornickém městečku Oslavany. Členům spolku velmi děkujeme a přejeme mnoho sil do dalšího rozvoje muzea a sbírek! Zdař Bůh“.


 

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR 

 

    Jedná se o veřejně prospěšné, neziskové, nepolitické sdružením hornických, hutnických a jim příbuzných spolků, cechů a organizací v ČR. Ve svých Stanovách SHHS ČR mají zakotveno, že budou vyhledávat a oživovat historické, hornicko-hutnické události, zvyky, tradice, že budou prohlubovat spolupráci se spolky s obdobným zaměřením v oblasti tradic a historie hornictví a informovat o aktuálním dění, připravovaných společenských, kulturních akcích a událostech jak v Českých zemích, tak o hornickém dění v Evropě. Veškeré informace najdete na webových stránkách SHHS ČR shhs-cr.eu a facebooku SHHS ČR.

 

     Dalším jejich cílem je spolupracovat s městy a obcemi při realizaci tradičního Setkávání hornických města a obcí ČR. Jež už má v ČR vybudovanou tradici. Letošní setkání se konalo již po 25.

 

     SHHS ČR především také udílí ceny Český permon, což je v současné době nejvyšší hornické ocenění a je naší velkou ctí, že Českého permona udělili v roce 2018 při slavnosti 22. Setkání hornických měst a obcí ČR v Sokolově  v kategorii "Záchrana technických památek" naší oslavanské Strojírně, spol. s r. o. za záchranu unikátní těžní věže dolu Kukla. Důl byl uveden do provozu v roce 1865 jako pomocný důl dolu Františka v Padochově a sloužil jako větrací a odvodňovací šachta. V roce 1911 – 1913 proběhla v souvislosti s výstavbou oslavanské parní elektrárny rozsáhlá přestavba na centrální těžní jámu jižní části revíru.

 

     Soukromá firma Strojírna Oslavany, spol. s r.o., provádí od roku 2010 s podporou evropských dotačních fondů rozsáhlou revitalizaci vybraných objektů výrobního areálu (v minulosti hornický areál dolu Kukla. Zásluhou Strojírny Oslavany byla unikátní železobetonová těžní věž dolu Kukla (důl Václav Nosek) s výškou 37 m, prohlášena kulturní památkou ČR a poté výborně zrekonstruována (dnes je využívána jako vyhlídková věž, najdete zde kavárnu, muzeum oslavanských pověstí a víceúčelový prostor). Objekt těžní věže je navíc zařazen do originálního technicko-naučného zábavného parku s příběhem pro děti i dospělé (zábavný park Permonium). Zrekonstruovaná těžní věž dolu Kukla je jedinečnou technickou památkou Rosicko-Oslavanského uhelného revíru, kde probíhala těžba černého uhlí celkem 237 let až do roku 1992 (poslední vozík černého uhlí vyjel dne 18. 2. 1992 na dole Antonín ve Zbýšově u Brna).

 

Zajímavost z Rosických uhelných dolů (RUD)

 

     S rostoucí těžbou a s postupem hornických prací do stále větších hloubek, byla z těžebních a dalších technických důvodů vyhloubena jáma Jindřich II (v blízkosti jam Jindřich I a Antonín) ve Zbýšově u Brna. Hloubení bylo zahájeno v roce 1960 a v roce 1969 byl důl uveden do provozu jako centrální těžní jáma celého revíru.  Jáma Jindřich II dosáhla hloubky 1 456 metrů, poslední těžba probíhala z  hloubky 1 428,4 metrů. Důl Jindřich II ve Zbýšově u Brna byl ve své době  nejhlubším černouhelným dolem v bývalé ČSSR a podílel se i na hloubkovém prvenství ve střední Evropě. Za zmínku stojí, že těžní věž dolu Jindřich II byla vysoká 46,300 metrů a ve výšce 37 metrů nad ohlubní byl umístěn těžní stroj se čtyřlanovým automatickým těžním zařízením, vyrobeným v ČKD.

 

    Přejeme SHHS ČR hodně úspěchů v jejich prospěšné činnosti a v dodržování hornických tradic. 

 

Členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

Text: Jarmila Plchová a Kateřina Polínková

Foto: Miloš Procházka, Barbara Dvořáková a Kateřina Polínková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.2021, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Turistická sezóna roku 2021

Celková návštěvnost v muzeu na zámku v Oslavanech za sezónu roku 2021:

 

- provázení návštěvníků v muzeu Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska započalo dne 15. května 2021 až do ukončení sezóny dne 30. září 2021,

- celkově jsme provedli 1 647 návštěvníků a turistů,

- o letních prázdninách provázelo 12 studentů-brigádníků (provázeli ve všedních dnech, v pondělí byla muzeu na zámku zavřená),

- 16 členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska (dobrovolníků) provázelo o sobotách a nedělích,

- v letošním roce byla návštěvnost o 104 návštěvníků menší oproti roku 2020, což je dané protiepidemických opatření proti šíření nemoci COVID-19 a Vládním nařízením ČR,

- poctivou dokumentaci a záznamy si vede naše členka paní Božena Pátková, které patří velké poděkování,

- největší poděkování patří všem průvodcům (dobrovolníkům), studentům-brigádníkům a členům Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, kteří odvedli velkou práci,

- poděkování patří také těm členům spolku, kteří provádí na zámku pravidelný úklid, údržbu expozic a pravidelné opravy a revize,

- na fotografiích je dokumentace průvodců a návštěvníků, ale bohužel všechny průvodce z řad spolku nemáme zdokumentovány, tímto se jim omlouváme.

 

Již se těšíme na další turistickou sezónu roku 2022!

 

Během podzimu, zimy a jara se budeme snažit dále pracovat na údržbě, konzervaci našich sbírek, v příštím roce se můžete těšit na novou expozici a na nové panely v muzeu v západním křídle zámku.

 

Tým členů Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska ⚒⚡️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2021, Oznámení, DŮLEŽITÉ

Turistická sezóna roku 2021 je za námi!

Děkujeme všem průvodcům, dobrovolníkům, studentům-brigádníkům, paní pokladní a všem za to, že se od května 2021 věnovali průvodcovské činnosti, úklidu a práci v muzeu Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

Dveře muzea jsou již zavřené! Pro předchozí domluvě je možné provést našim muzeum větší skupiny např. žáků ze ZŠ, studenty z SŠ/VŠ, skupiny seniorů či další zájmové skupiny.

 

Je nutné se předem objednat na telefonním čísle: +420 704 020 469 nebo + 420 604 108 641 či mejlem: MuzeumOslavany@seznam.cz.

 

Těšíme se na další turistickou sezónu 2022!

 

Členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska ⚒⚡️

 

 

 

 

 

 

9.9.2021, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

XXII. OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI 2021

Na vědomost se dává, že ve dnech 11. a 12. září, Léta Páně 2021 král Přemysl Otakar I. s chotí do města Oslavany zavítá, aby zde všeobecnému veselí požehnal, privilegia městu udělil a dvoudenní slavnost radosti podpořil.

 

Vy, kteřížto si tuto veselici ujíti nechati nechcete, navštivte proto ve dnech těchto město OSLAVANY a uzříte nevídané a uslyšíte neslýchané.


Více info najdete na webových stránkách města Oslavany: 

https://www.oslavany-mesto.cz/xxii-oslavanske-historicke-slavnosti-11-12-9-2021/d-94412/p1=11621?fbclid=IwAR1L6lswhG3OkUUGV78MlED2VjMVTTNdLp-Dn9ypP3qpV6wX2D0ysoVeg5o

 

 

 

 

6.9.2021, Oznámení, DŮLEŽITÉ

PRÁZDNINOVÁ SEZÓNA 2021 JE JIŽ ZA NÁMI

Velké poděkování za Hasičské muzeum a za Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska patří všem průvodcům, dobrovolníkům, členům Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, brigádníkům-studentům, paní pokladní Andrejce a to za vynikající spolupráci v rámci prázdninového provozu prohlídek v muzeích na zámku v Oslavanech, za veškerou organizaci, za úklid a za udržování expozic jak Hasičského muzea, tak i Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. 

 

Trochu statistiky: 

 

- měsíc červenec 2021: 574 návštěvníků v muzeích a 95 návštěvníků v Lapidáriu Muzea Brněnska, 

 

- měsíc srpen 2021: 415 návštěvníků v muzeích a 126 návštěvníků v Lapidáriu Muzea Brněnska. 

 

Celkem 989 návštěvníků v muzeích z různých koutů ČR (dle recenzí z Návštěvní knihy Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska) a 221 návštěvníků v Lapidáriu Muzea Brněnska s pobočkou v Ivančicích. 


Během měsíce září 2021 máme pro návštěvníky a turisty otevřeno o víkendech, tedy o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin, poslední vstup do muzeí je možný v 16 hodin. 


Těší se na Vás členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, průvodci, dobrovolníci, členové SDH Oslavany a paní pokladní Andrejka. 


Zdař Bůh!

 

Obr. č. 1 - Studenti-brigádníci během hlavní turistické sezóny 2021 na zámku v Oslavanech,
foto: paní pokladní Andrea Králíčková (srpen 2021)

 

26.8.2021, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

POZVÁNKY VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ROSICKO-OSLAVANSKA

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska se sídlem na zámku v Oslavanech srdečně zve na: 

 

XVII. Turistický den „Po hornických stezkách“

 

Od roku 2005 se konají v souvislosti s Oslavanskými historickými slavnostmi turistické dny „Po hornickýh stezkách“. Stalo se již tradicí, že hlavní dopolední akcí druhého dne slavností je turistický den.

 

V letošním roce se tento turistický den koná v neděli 12. září 2021 už po sedmnácté. Prezentace je od 8:30 do 10:00 hodin pro pěší, pro cyklisty od 9:00 do 10:00. Společný start pro všechny cyklisty je v 10:30 hodin. Startovné činí 20 Kč. 

 

Setkání při příležitosti "Dne horníků a energetiků 2021"

 

Od roku 1973 se v Oslavanech už netěží černé uhlí. Tehdy horníci, kteří zde ještě pracovali, buď odešli do důchodu, nebo se přesunuli na důl Jindřich II ve Zbýšově a částečně invalidní horníci byli rekvalifikovaní nástupnickou firmou První brněnská strojírna, která začala provozovat svoji strojírenskou výrobu v prostorách bývalého dolu Václav Nosek-Kukla Oslavany. Od roku 1973 se v Oslavanech hornický den neslavil. Až v roce 2003 členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska uspořádali první setkání horníků a energetiků v muzeu na zámku v Oslavanech, s posezením v zámecké vinárně. Zde se pak promítaly videozáznamy z počátku likvidace následků těžby uhlí a přítomní měli možnost ještě vidět jednotlivé těžní věže, částečně i strojní vybavení a čerpací stanici na VII. patře jámy Antonín. Od roku 2005 se Dny horníků a energetiků staly dnem setkávání obou profesí a zvaní jsou i jejich rodinní příslušníci.

 

Den horníků a energetiků 2021 se bude konat ve čtvrtek 9. září 2021 od 16 hodin v zámecké restauraci na zámku v Oslavanech. 

 

 

Na setkání s Vámi se těší členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska!

 

 

Zdař Bůh! ⚒⚡

 

 

 

15.8.2021, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

POVÍDÁNÍ VE ŠTOLE II V MUZEU NA ZÁMKU V OSLAVANECH

V minulém roce jsme byli nuceni zrušit druhé pokračování úspěšné akce s názvem: „Povídání ve štole“. Slíbili jsme, že to napravíme a nyní proto opět přicházíme s pozvánkou na „Povídání ve štole II“, na závěr sezóny 28. 9. 2020 v 15:00 hodin (jedná se o úterý, kdy je státní svátek sv. Václava).

 

Povídání je zaměřeno na praktickou část hornické práce, byť samozřejmě historii také nelze úplně opomenout. Provázet Vás bude zkušený průvodce, havíř, modelář a sběratel hornických artefaktů Petr Kubínský, a pokud vše dobře půjde i Juríčkovi havíři (tři nadšení havíři z Nové Vsi u Oslavan). Všichni pochopitelně pracovně oděni do fáraček (pracovní oděv havíře, pracují v důlním prostředí), včetně hornických lamp, přileb a sebezáchranného dýchacího přístroje.

 

!!! KAPACITA ŠTOLY JE OMEZENA! KDO DŘÍV PŘÍJDE, TEN DŘÍV KOPE A KOPE ČERNÉ UHLÍ !!!

 

Vstupné dobrovolné.

 

Těší se na Vás členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, průvodci a havíři

 

Sepsali: Petr Kubinský a Kateřina Polínková

Foto: Kateřina Polínková, 24. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

28.7.2021, Oznámení, DŮLEŽITÉ

NOVÁ KNIHA: OSLAVANY VČERA A DNES 2021

Křest nové publikace o městě Oslavany proběhl při nedělní 314. Karmelské pouti dne 18. 7. 2021 oslavanským zámeckým pivem. Ihned po křtu proběhl taktéž prodej této knihy. Pokud jste si knihu nestačili zakoupit a máte o ni zájem, nezoufejte, dá se stále koupit a to rovnou na čtyřech místech v Oslavanech:

 

- na Městském úřadě v Oslavanech na pokladně,

 

- v Dělnickém domě na pobočce Kulturního informačního střediska,

 

- na Biotopu v Zámeckém parku, 

 

= na těchto místech je kniha za 300 Kč, 


- na pokladně muzeií na zámku, 


= zde ji Hasičské muzeum prodává za 320 Kč. Kniha obsahuje 180 celobarevných stran, kde najdete popsané historické a současné fotografie města Oslavany.


Publikaci OSLAVANY VČERA A DNES sestavil Ing. Svatopluk Staněk a kolektiv. Mezi hlavní historické zdroje fotografií patří mimo jiné také Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska. Na textech se podíl náš významný člen spolku pan Miroslav Vérosta. Na novodobých fotografiích pracovalo 5 oslavanských fotografů - Chrudoš Tvrdý, Milan Popovič, Michaela Vévodová, Pavel Krahula a Ing. Svatopluk Staněk.


Přejeme Vám krásné čtení a prohlížení jedinečné obrazové knihy o městě Oslavany.


Členové Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska.

 

 

 

 

22.7.2021, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

AKCE: MĚSTO NA DLANI V LAPIDÁRIU V OSLAVANECH

Velmi rádi bychom Vás všechny i děti pozvali v sobotu 15. srpna 2021 do LAPIDÁRIA na zámku v Oslavanech, kde proběhne velmi zajímavá akce s názvem: MĚSTO NA DLANI.

 

Akci pořádá MUZEUM BRNĚNSKA.

 

Je dobré se předem objednat, neboť počet míst je omezen. Program začíná v 14:00 a v 16:00 hodin.

 

Vstupné:

- dospělí: 30 Kč,

- děti: 20 Kč.

 

Jste srdečně zvaní!

 

 

starší novinky: 1 | .. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | .. | 22 |