Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Ivan Honl (1866–1936) / Osobnosti regionu / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Ivan Honl (1866–1936)

Nar. 23.4.1866 Zbýšov

Zemř. 7.6.1936 Lázně Běloves

český lékař, bakteriolog a sérolog, organizátor občanských iniciativ v boji proti tuberkulóze

Roku 1892 promoval I. Honl na české lékařské fakultě v Praze, kde se roku 1899 habilitoval z bakteriologie. Roku 1919 byl jmenován řádným profesorem a přednostou nově založeného Ústavu pro bakteriologii a sérologii Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl žákem Jaroslava Hlavy, spoluzakladatelem české lékařské mikrobiologie a znalcem světového vývoje tohoto oboru.

V dějinách evropské medicíny proslul jako jeden ze zakladatelů a průkopníků výzkumu antibiotických látek. Koncem 90. let totiž izoloval látku, kterou produkuje Bacterium pyocyaneum (dnes zvané Pseudomonas aeruginosa) a jež má vzhledem k ostatním bakteriím význam bakteriolyzimů. Domníval se, že tato látka je ferment a nazval ji pyocynáza. Už v období před 1. světovou válkou se z ní vyráběl léčivý přípravek Anginol ("Honlovy anginolky"), používaný při léčení infekčních zánětů sliznic, chřipky, angíny apod.

Honl se zabýval studiem široké škály infekčních nemocí. Zvláštní pozornost věnoval tuberkulóze. Její výskyt a rozšíření chápal v širokých sociálních souvislostech. Roku 1899 byl spoluzakladatelem Spolku pro zřizování a vydržování sanatorií pro tuberkulózní pacienty v zemích Koruny české, v době první republiky předním iniciátorem založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze a představitelem jejího odborného zázemí, kterým byl Vědecký spolek pro výzkum tbc.Zdroj: Churaň M. a kolektiv, Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, Libri 1998. Na internetu: www.libri.cz.


Článek byl publikován 8.12.2007