Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Vojenské akce na Rosicko-Oslavansku / 2. světová válka / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Vojenské akce na Rosicko-Oslavansku

Druhá světová válka se stává stále více vzdálenější a její „odkaz“ se redukuje na pár rozhodujících okamžiků známých z učebnic. Že se vedly velké a hrdinské boje také v našem regionu a že tu položily životy desítky lidí dnes ví málokdo. Vojenské operace na Rosicko-Oslavansku se řadí k těm větším na Moravě a v průběhu osvobozování Brna sehrály významnou roli.


Rusové před Brnem

V polovině dubna 1945 začala Rudá armáda (RA) bombardovat Brno. Dobytí Vídně a dalších měst umožnilo postup vojsk dále na Moravu. Rudoarmějci postupovali na Brno z jihu a východu (maršál Malinovský). Rychlost jejich postupu a neustálé výpady znemožnily Němcům postavit výhodnější obrané linie a nutily je stále k ústupu.

Obchvat Brna ze západu

Západní divize RA rychlím útokem 18. dubna v povodí řeky Jihlavy prorazila německé uzávěry a zaútočila na Dolní Kounice. Posléze osvobodila Ivančice a vyslala čelné hlídky k ochraně boku celé fronty na západní okraje lesního masivu k Oslavanům, Padochovu, Neslovicím a Tetčicím.

Úkol zajištění bloku tato divize prováděla na obrovském úseku a proti značným nepřátelským silám. Němci však příliš pozdě pochopili manévr RA a chtěli ho ohrozit tlakem od Rosic–Zbýšova a Oslavan. Téhož dne však RA pronikla až ke Střelicím a prodloužila tak důležitý levý (západní) obchvat Brna. Tato operace patří k neúspěšnějším a nejzajímavějším akcím bitvy o Brno.

Bitva u Ořechova

Němci si byli vědomi důležitosti obranného postavení zvláště u Ořechova, kde se ve dnech 18. až 24. dubna odehrála největší bitva při osvobozování Brna. Němci nápor odráželi hloubkovou obrannou za účasti tanků a dělostřelectva. Ořechov byl dobyt.

Osvobození Brna

Do večera 25. dubna se levé obchvatné křídlo posunulo k Omicím a Ostopovicím. Ve stejný den RA dokončila obchvat Brna z východní strany (Líšeň). Postup osvobozujících armád podporovalo letectvo, které postupně získalo naprostou převahu nad německou Luftwaffe. Ztráty Němců byly tak obrovské, že museli povolávat zálohy z méně ohrožených úseků. Brno bylo osvobozeno ve dnech 25. a 26. dubna. Na Rosicko-Oslavansku se však mělo začít teprve bojovat.

Napětí ve Zbýšově

Ve Zbýšově byl válečný stav už od 8. dubna. Sirény neustále upozorňovaly na letecké nálety. Lidé si v každé čtvrti, podobně jako v jiných obcích, postavili kryty. Od úterý 17. dubna, kdy proběhl letecký nálet na Lukovany, byl vyhlášen stálý letecký poplach.

Obranná fronta na Rosicko-Oslavansku

Od 18. dubna kozácké jednotky střežily západní výchozy z lesnatého masivu mezi Veverskou Bytíškou a Ivančicemi. Sovětské velení však neprojevilo vůli k ofensivní akci.

Úkol krytu byl dodržován i přes opakující se útoky německých vojsk, která neustále dorážela i většími útočnými silami na ohnivou linii Oslavany–Zbýšov–Babice–Rosice–Říčany. Na tomto prostoru se odehrávaly velké boje až do samotného závěru války.

Rusové u Tetčic

K Tetčicím se fronta přiblížila od Neslovic 18. dubna. Němci stáhli obrněná auta a tanky, zakopali se na Křibech a odráželi postup Rudé armády z jihu. Těsně před příchodem Rusů odešli Němci také z Rosic, které se tak staly územím nikoho, a soustředili se v Zastávce, Rudce a Domašově. Fronta se zde držela až do 8. května.

Rudá armáda Rosice neobsadila. Němci se do města vrátili v neděli 22. dubna ze severu od Ostrovačic. V noci z 24. na 25. dubna dochází k pouličním bojům. Rosice byly osvobozeny 25. dubna.

Oslavany

Boje o Oslavany trvaly sedm dní. Dne 18. dubna je Němci opustili, ale Rudá armáda neobsadila. Oslavanští postavili vlastní partyzánské skupiny (Josefa Hybeše). Město bylo mezi bojujícími stranami. Jakmile Němci zjistili, že Oslavany nejsou obsazeny, snažili se přes Padochov a Čucice obec obsadit. Díky aktivitě místních partyzánů RA v neděli 29. dubna obsadila Padochov, čímž rozhodla o osudu území nikoho. Rudoarmějci pak do Oslavan přišli 7. května. Druhý den ráno osvobodila i zbývající obce v okolí Oslavan.

Strach ve Zbýšově

Do Zbýšova dorazili první ruští průzkumníci 22. dubna. Němci však zůstávali. Při vjezdu jednoho z nich do Zbýšova byl partyzánskou hlídkou zastřelen německý důstojník. Němci za odvetu chtěli postřílet všechny muže od 14 let, kteří se schovávali v krytech na Horní Kolonii. K odvetě naštěstí nedošlo.

V pondělí 30. dubna Rusové úspěšně zaútočili na Zakřany a Lukovany. Přes kapitulaci Německa se místní oddíly nevzdaly a pokračovaly v boji. Ten ustal až po velkém úderu RA v noci 8. května. Z nejtěžších zbraní ostřelovali také Vysoké Popovice, v noci pak Lukovany. Přesně o půlnoci po kanonádě palba utichla. V časných ranních hodinách pak obce osvobodili.

V Babicích se bojovalo o každý dům

Po osvobození Ivančic ustupovali Němci na sever. Když se vrátili ve velkém množství s obrněnými vozy a tanky, začalo mohutné letecké bombardování.

Fronta se dostala koncem dubna k samotnému okraji obce. Bojovalo se o každý dům. V průběhu osvobozovacích bojů byly Babice jedny z nejvíce poškozených.

Poslední velký útok

V úterý 8. května RA po přípravách a přísunu posil (hlavně dělostřelectva) zahájila proti Němcům pravděpodobně jeden z posledních mohutných útoků ve válce.

V 10.45 po asi hodinové přípravě zahájila RA mohutnou bubnovou palbu. Útok byl veden z Babic a Rosic (Obora a Kamínky) směrem k Zastávce a Říčanům. Do bojů zasáhly letecké svazy i kaťuše. Palba trvala přes hodinu.

Němci vyhrožovali

Němci vyhrožovali, že v případě, že budou donuceni k ústupu, vyvraždí cca 800 obyvatel z Babic a Zastávky, kteří byli schováni v krytu u dolu Ferdinand. Díky rychlosti a prudkosti útoku RA se krveprolití nekonalo. Přivítání osvoboditelů bylo obrovské. Lidé trpěli v krytech nedostatkem jídla a lékařské pomoci dva týdny.

Zastávka

První zvědné auto spojenců se v obci objevilo 19. dubna. Za vojáky odjížděli německé rodiny – auta i vozy naložené kufry a nábytkem. Rusové byli v bojovém postavení na rosické Oboře, u Neslovic, na Bučíně a u Omic. Hlídkami ohmatávali obrannou linii Němců. Občas přelétlo zvědné letadlo, někdy i skupina stíhaček.

Bezvládí přerušil příchod německých posil 24. dubna od Náměště, které obsadily obec. Němci se zakopali kolem Zastávky, postavili děla a minomety.

Rusové hlídali z rosické Obory. V rostoucí střelbě se objevili i letci. Po zahájení velkého útoku v 11 hod. 8. května se Němci dali na útěk směrem k Zbraslavi.

Válka pokračuje v Říčanech

Válka však i přes kapitulaci Německa neskončila a dále se bojovalo v Říčanech. RA se k Říčanům dostala 26. dubna, ale Němci bojovali o každý dům.

Frontu tvořila silnice mezi Rosicemi a Říčany. Postup RA odráželi Němci ze svých pozic u Domašova. Boje trvaly třináct dní. Němci se dali na ústup až po těžké bubnové kanonádě 9. května. Obec byla osvobozena až večer jako jedna z posledních.

 

Martin Horký, E-METRO.cz – květen 2003


 

Pojednání si nedělá nárok na historickou přesnost

Literatura: Hrdlička Rudolf, Rudá armáda osvobozuje Moravu, Melantrich Brno 1948.


Článek byl publikován 21.4.2007