Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Sortiment uhlí a jeho kvalita / Slovník / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Sortiment uhlí a jeho kvalita

Téměř od počátku těžby v rosicko-oslavanském revíru bylo tříděno uhlí na kusové, kostky, ořech, hrubé kovářské, jemné kovářské, krupici a prach. V létech 1957-58 bylo postupně ustoupeno od výroby pestré škály sortimentu uhlí a těžba byla pak zaměřena na výrobu energetického uhlí, dodávaného oslavanské elektrárně.

Kvalita uhlí

V rosicko-oslavanském revíru byla zprvopočátku vynikající kvalita těženého uhlí. Bylo těženo jen uhlí nejlepší kvality, uhlí horší kvality zůstávalo v dole.

V roce 1817 byl v Brně zřízen první aparát na svícení svítiplynem. Vznikla další možnost využití uhlí z revíru k výrobě koksu. Tato problematika byla projednávána v letech 1819-1820 Moravskoslezskou hospodářskou společností.

Dobrá kvalita zdejšího uhlí a získávaného koksu z tohoto uhlí, umožnila realizaci vybudování veřejného plynového osvětlení ve Vídni a následně i v Brně.

Rosická společnost při pokusech konaných ve Vídni zjistila, že používání koksu vyrobeného z rosického uhlí je i přes vysoké přepravní náklady o polovinu levnější než topení dřevěným uhlím. Přistoupila k vybudování dvou pecí na výrobu koksu v Božím Požehnání.

Text: Jarmila Plchová


Článek byl publikován 1.4.2007