Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Odvaliště – rekultivace / Slovník / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Odvaliště – rekultivace

Haldové hospodářství, sem se vyvážela hlušina z dolu. Při budování jámy Kukla byla tato hlušina zpočátku rozhrnována a tak byl získán potřebný prostor pro provozní účely, pak teprve hlušinu vršili.

Odvaliště Dolu Kukla – Václav Nosek zabíralo plochu asi 5,5 ha (údaj z roku 1986). V roce 2005 byl snížen vrcholek haldy asi o 12 metrů odtěžením 18 005 m3 hlušiny, odebrané jako zásypový materiál jámového stvolu jámy Kukla.

Odvaliště dolů Jindřich a Antonín ve Zbýšově zabíralo plochu 14 ha. Od roku 1982 probíhala rekultivace hald, nejprve technická, tj. rozhrnutí, snížení, případně terasovité vysvahování a pak rekultivace biologická.

Haldy byly zatravněny a zalesněny. Odvaliště většinou již splynula s okolní krajinou. Konkrétně halda ve Zbýšově se stala jedinou vyvýšeninou, zalesněnou břízami, jeřabinami a dalším dřevinným porostem a občané sem chodí na procházky.

Vyjímečností je uchycení modřínů na zbýšovské haldě, které jsou nyní již vzrostlými stromy. Výsadba probíhala hydroosevem vodními děly (s vodou byla vstřikována i semena modřínů společně se suchomilnými travinami a sulfitovými pryskyřicemi). Osazování bylo prováděno také 10 cm velkými sazenicemi v textilních kontejnerech.

připravila Jarmila Plchová, Oslavany


Článek byl publikován 23.9.2006