Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Letek / Slovník / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Letek

Koncem 19. století se na dole Ferdinand v Babicích část uhelného prachu mlela v uhelném mlýnu na letek pro gumárenské účely. Po druhé světové válce začal být z prachového úletu uhlí vyráběn letek pro gumárenské a také pro slévárenské účely. Byl používán k technologickým účelům jako plnidlo do tvrdé pryže nebo přísada do formovacích slévárenských směsí. Na začátku sedmdesátých let 20. stol. již nestačil závod plnit poptávku po letku jen expedicí uhelného úletu a proto bylo přistoupeno k mletí uhelného prachu na úderovém mlýnu Universal. Později z důvodu požadavku velikosti zrna do 0,1 mm byl uveden do provozu vibrační mlýn. Pomleté uhlí se třídilo na pneumatické třídičce, aby se zajistilo potřebné zrnění letku.

V roce 1965 vyrobila letkovna na dole Antonín 10180 t letku pro slévárenské účely. Od roku 1988 dochází k poklesu zájmu a v roce 1995 bylo vyroben jen 2 255 tun a výroba ukončena.

Letek byl vyvážen také do Maďarska a Polska, jinak byl odebírán slévárnami z celé republiky (např. z Plzně, Kopřivnice, Trnavy, Filakova, Mladé Boleslavi, Čelákovic, Hedvikova).

připravila Jarmila Plchová, Oslavany


Článek byl publikován 23.9.2006