Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Ledek / Slovník / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Ledek

Proč byl ledek tak žádanou surovinou, k čemu ho tolik potřebovali?

Do poloviny 19. století byl jedinou známou výbušinou černý prach, tedy střelný prach. Střelný prach byl u nás prvně vyroben asi v 7. století a v boji použit prvně ve 14. století do ručních zbraní a děl.

Střelný prach obsahoval 75 % ledku, 15 % uhlí a 10 % síry. Charakter prachu určovalo uhlí – druh a zpracování, na ledku závisela rychlost exploze. První odstřel v dole byl proveden v roce 1627 v Baňské Štiavnici, což je zaznamenáno ve Šťávnické horní knize. Vynalezením střelného prachu mohly být prováděny rozsáhlé důlní práce i v nejtvrdších horninách. Hornictví bez střelné práce bylo nemyslitelné.

Střelný prach zůstal až do poloviny 19. století jedinou známou trhavinou.

I v Rosicko-oslavanském uhelném revíru zpočátku převažovala těžba břidlic, ze kterých byl získáván kamenec a ledek. Oslavanská těžařka Anna Müllerová, která vedla těžařstvo po smrti svého manžela Johanna Baptisty Müllera od roku 1806 do roku 1832, byla v kraji nazývaná „Anna Ledkařka“. Kotle na louhování ledku měla vybudované v Oslavanech v Havírně-Werkhofu u potoka Balinka a Na Popelu u řeky Oslavy ve „Flusírni“.


Z jedné ze štol na Zaklášteří byly těženy břidličné lupky právě pro ledek. Když jsme loni vytyčovali s panem ing. Šalátem turistickou pěší trasu „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“, viděla jsem na schodech ke Kukle jakousi bílou jinovatku, vystupující z kamenů. Pan ing. Šalát mi potvrdil, že je to ledek.

připravila Jarmila Plchová, Oslavany


Článek byl publikován 23.9.2006