Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Uhelná sloj rosicko-oslavanské pánve / Slovník / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Uhelná sloj rosicko-oslavanské pánve

V Rosicko-oslavanské uhelné pánvi jsou vyvinuty tři uhelné sloje. První – nejsvrchnější měla ještě čtyři odslojky. Druhá sloj, uložená v podloží sloje, je nazývána malá či střední a třetí sloj je nespodnější. Dobývány byly převážně jen první a druhá sloj. Třetí sloj byla dobývána jen náhodně, zplna pak jámou Anna v jižní části Zbýšova.

Bezprostřední nadloží slojí bylo tvořeno nepevným horninami o mocnosti až 1,5 m.Tato vrstva byla vždy pevně spjata s vlastním nadložím a ihned se při výrubu zavalovala. Bylo zde i zvýšené nebezpečí vyjíždění uhlí z pilíře. Uhlí bylo náchylné k samovznícení.

připravila Jarmila Plchová, Oslavany


Článek byl publikován 23.9.2006