Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Zakřany / Obce Rosicko-Oslavanska / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Zakřany

Obec, 4 km jz. od Zastávky, 400 m. nad mořem, katastrální a politická obec s rozlohou 5,07 km2. Leží v dolíku při silnicích vedoucích do Zbýšova a Lukovan.

Dříve také: Sakrazn, Zakrazn, Sakorzan, Zacczan či Zakrzan. Název vychází ze skutečnosti, že v dřívějších časech byla obec z mnohých stran obklopena křovím.

Má širokou náves s rybníkem uprostřed a protéká jí potůček, který se v dalším toku nazývá "Balinka" a teče do Oslavy. Části osady se jmenují: "v Dědině," "v Horce" a "na Drahách".

Zakřany mívaly počátkem 17. st. 14 domů, z nichž po třicetileté válce bylo 11 obydlených. Roku 1790 zde žilo 192 obyv.; r. 1890 917 obyv.; r. 1930 1006 obyvatel, dnes 756 obyv. ve 253 domech.

První zmínka o Zakřanech je z r. 1350, kdy je v písemných pamětech zmiňován jistý Oldřich.

O starobylosti osady svědčí nalezené památky: žárové jámy, hliněné střepy z nádob, některé i ozdobné (v zahradě č.1) a popelnice (v zahradě u čís. 40).

V 17. století se tu pěstovalo víno.

Obec Zakřany

Stará i nová obecní pečeť má ve znaku keř (strom). Na staré pečeti nápis: PECET VBCE DIEDINI ZAKRANI a letopočet r. 1733.

V roce 1827 udělala velká povodeň kolem Zakřan tři velké zmoliny (od Popovic, druhá od Výseku a třetí od "Dlouhých" ke "Skříňce" do Zbýšova).

Do r. 1856 byla v obci jen zděná zvonice. Toho roku vystavěla obec kapli sv. Donáta, patrona obce. "Před dávnými časy, kdy ještě Zakřan nebylo, bývaly prý na "Výseku" 2 dvory, jejichž majitelem měl být jakýsi francouzský biskup Donát. Když pak byly založeny Zakřany, přijali obyvatelé k jeho poctě za patrona obce sv. Donáta."

R. 1876 vystavěna do Zakřan silnice z "Véseku" (r. 1936 osázena třešněmi - ty před několika lety pokáceny), r. 1896 pak postavena silnice do Lukovan.

Roku 1888 místo dřívější kaple vystavěna nová kaple. R. 1898 zřízen za osadou hřbitov. Zakřany jsou přifařeny k Popovicům a byly sem také přiškoleny. R. 1876 vystavěla škola.

Obec je samostatnou od roku 1874. Obec spravoval rychtář jmenovaný vrchností rosickou, po zrušení roboty byly spojeny obce Zakřany, Lukovany, Příbram a Popovice, kde úřadoval starosta a dva radní. Dnes je starostou p. Ladislav Marek.

Trati se nazývají: (pole) kousky (v této trati byly ještě z poč. 19 stol. křoviny), Dlouhý, Roviny, Křiby (severní strana Křibů byla před 100 lety porostlá vysokým lesem, z jehož stromů jsou postaveny staré dřevěné stodoly); Nivy, Loučky, Korejtka, Zbytky, Klínky, Padělky, Čtvrtky, Kaničky, u Kněžskýho, Darebníky, Kovářovský, Habřina; (lesy) Síčka, Kněžský, Habřina (v tomto lese je skalnatá stráň, přeťatá železniční tratí; říká se jí "Čertova hráz"), atd.

Vlivem objevení uhlí na Rosicku kolem roku 1760 a především dolování uhlí v roce 1820 na "Poustkách" vznikl důl "Láska Boží" a ze zemědělské obce Zakřany se stala obec hornická (3/4 obyvatel byli horníci).

Zajímavost: "za cihelnou" (u hospody u silnice do Lukovan) se nachází starý kámen s vytesaným křížem, který připomíná tragickou událost, kdy se na tomto místě kdysi pro jednu dívku zavraždili dva mládenci.


Použitá literatura: Kozel, Jan: Rodová kronika rodu Kozel; Kratochvíl, Augustin: Vlastivěda Moravská, Ivančický okres, Brno 1904.

František Čech, Martin Horký


Článek byl publikován 5.5.2006