Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Důl Julius / Obce Rosicko-Oslavanska / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Důl JuliusFoto: manželé Kolčavovi, po r. 1902


Foto: Radek Chadim, duben 2005


Důl Julius byl zaražen v roce 1870 rytířem Juliem Rittlerem a dokončen v r. 1877, kdy k němu také byla přivedena vlečka ze stanice Boží Požehnání. Do roku 1880 nesl název NOVA. V r. 1902 byla původní dřevěná těžní věž nahrazena ocelovou konstrukcí. V roce 1904 činil počet zaměstnanců na dole až 700. R. 1910 byla postavena nová úpravna uhlí s třídírnou a také vzdušná lanová dráha na důl Ferdinand v Babicích. V roce 1932 byla postavena nová moderní třídírna uhlí, r. 1953 parní těžní stroj nahrazen elektrickým. Těžební hloubka ke konci provozu činila v hlavní jámě 790,243 m, včetně slepé jámy pak 1102,187 m (12. patro). Mimo těžbu uhlí zde byly provozy na výrobu černouhelných briket ve tvaru vejce tzv. „zastávecké bulky“. Těžba uhlí byla v zastavena v roce 1967. Areál byl prodán Závodům těžkého strojírenství Brno, později spol. HYRO. Do r. 1991 důl sloužil jako vtažná jáma a k odčerpávání důlní vody. V roce 1992 bylo zahájeno zasypávání dolu a jáma zabetonována.

Ing. Arnošt Kejta


Článek byl publikován 15.11.2007