Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Důl Ferdinand / Přehled dolů / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Důl Ferdinand

Roku 1856 Důl Ferdinand zaražen. V roce 1863 vybaven parním těžním strojem. V roce 1904 vybudována železná konstrukce těžní věže. R. 1908 pořízen nový parní těžní stroj. V r. 1910 byl důl spojen dopravní lanovou dráhou s Dolem Julius.

V roce 1953 byl těžní stroj vybaven elektrickým pohonem. R. 1955 byla těžba z Dolu Ferdinand svedena na Důl Julius. Dále pak šachta Ferdinand sloužila jako výdušná jáma až do konečné likvidace důlního provozu revíru.

28. července 1992 zahájen zásyp jámy. 20. října zásyp jámy dokončen a 12. listopadu jáma uzavřena krycí deskou.

Maximální dopravní hloubka hlavní jámy činila 794,2 metry na 8. patře. Slepá jáma byla prohloubena z 8. patra na 13. patro v maximální dopravní hloubce 414,80 metrů. Těžené uhlí zde bylo první jakosti.

Důl Ferdinand: r. 1888.
Důl Ferdinand: r. 1911.
Důl Ferdinand: r. 1999

Článek byl publikován 5.5.2006