Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Důl Kukla / Přehled dolů / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Důl Kukla

První těžní věž se zabudovaným těžním strojem

Byl zaražen v srpnu 1861 jako větrací jáma dolu Františka v Padochově na konci dolového pole Františky u Oslavan a v roce 1865 byl dán do provozu jako jáma větrací, čerpací a v případě nutnosti i těžní z II. sloje.

V roce 1911-1913 byl důl Kukla přebudován na centrální jámu jižní části revíru v souvislosti s výstavbou elektrárny v Oslavanech.

Bylo provedeno rozšíření profilu jámy a betonáž jámového stvolu, postavena železobetonová těžní věž vysoká 37 metrů a v její nejvyšší části byl umístěn těžní stroj Koepe, první tohoto typu v Rakousku-Uhersku, s elektrickým měničem typu Illgner (střídavý proud o napětí 6 000 V se měnil na proud stejnosměrný o napětí 500 V).

Byl to první těžní stroj na našem území zabudovaný v těžní věži. Důl Kukla se stal jedním z nejmodernějších dolů v Rakousku-Uhersku.

Od roku 1913 do roku 1973 těžil uhlí pro oslavanskou elektrárnu, zařízenou na spalování uhlí horší kvality z této jižní části revíru.

V souvislosti s dobudováním nového centrálního dolu revíru Jindřich II bylo rozhodnuto nepokračovat s otvírkou 12. patra. Těžba z Dolu Kukla – Václav Nosek byla ukončena 31. srpna 1973, kdy byl vytěžen poslední vůz černého uhlí z 11. patra, z hloubky 881 metrů.

Maximální hloubka dolu činila 903 metrů.

V roce 2005 byla zvodnělá jáma zasypána do úrovně 10 metrů pod ohlubní. Závěrečná likvidace jámy bude provedena během roku 2006.

Text: Jarmila Plchová

Důl Kukla: r. 1888.
Důl Kukla: r. 1929.
Důl Kukla: 80. léta.

Článek byl publikován 5.5.2006