Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Důl Herring / Přehled dolů / Historie / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Důl Herring

Šachta byla zřízena v roce 1852. Patřila rytíři Johannu Herringovi, bývalému brněnskému velkoobchodníkovi, který koupil v roce 1802 stávající jámy v Zastávce a okolí od hormistra J. A. Thomerera a ustavil horní těžířství Rytíř Johann Herring a spol.

V areálu závodu byly zbudovány i koksárenské pece, které vyráběly koks pro nově budované železárny s vysokou pecí. V blízkosti šachetní budovy stála i cihelna, která kromě běžných cihel vyráběla i cihelné tvarovky s ornamenty, které pak byly použity na výzdobu hlavní jižní fasády. V roce 1856 byla k areálu přivedena železniční kolej pro odvoz vytěženého uhlí na stanici.

V roce 1870 společnost zanikla a v roce 1877 byla zastavena i těžba uhlí.

V letech 1950-52 byla zde obnovena těžba uhlí tzv. úpadnicí v blízkosti hlavní budovy, ale jen na velmi krátkou dobu. Otvor, ještě dnes znatelný, byl zasypán a zazděn.

Hlavní budova byla v pozdější době upravena na byty a místnosti pro německou a po I. světové válce pak na českou mateřskou školu a třetí třídu obecné školy.

Budova šachty byla několikrát navrhována na památkově chráněný objekt. Možná, že se jím tato budova nestala i proto, že státu chyběly peníze na potřebné opravy. V roce 1968 se nakonec obec pustila do rekonstrukce sama. Provádění prací bylo svěřeno okresnímu stavebnímu podniku, který zahájil opravu otlučením všech zdobících ornamentů a výměnou oken.

Důl Herring: r. 1888
Důl Herring: r. 1888
Důl Herring: fasáda budovy doly z ozdobných cihel
Důl Herring: současný stav budovy dolu

Článek byl publikován 5.5.2006