Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 :: Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Archiv 12/16

6.4.2014, Pozvánka

Vzpomínáme

Před několika měsíci nás jako blesk zasáhla zpráva, že zemřela paní Marie Krýdlová, členka našeho spolku. Stále si nemůžeme zvyknout, že už nechodí mezi nás.

Paní Maruška odešla v plné aktivní činnosti, s plným nasazením pracovala ve spolku od počátku, dlouhá léta byla oslavanskou kronikářkou, působila v redakční radě oslavanského zpravodaje, zveřejnila množství článků, ať z historie města nebo současnosti. Vždy zaujaly také její články s radami pro diabetiky a nelze nevzpomenout stovek křížovek, které pro Okno zpracovala. Spolu s manželem se zúčastňovala na zámku pravidelně všech pracovních pátků, v turistických sezónách vykonávala průvodcovskou činnost, pomáhala organizovat turistické dny. Paní Maruška se starala o uctění všech výročí členů spolku a žádná práce jí nebyla zatěžko.

Upřímný a vřelý vztah k lidem získala paní Krýdlová zřejmě po svém otci, panu Vilému Grossovi. Zúčastňovala se všech společenských akcí konaných v Oslavanech a většinu z nich pak komentovala ve zpravodaji s poděkováním aktérům. Snad není v Oslavanech jediný člověk, který by tuto přátelskou a vstřícnou paní neznal. Z aktivní učitelské činnosti znala svoji paní učitelku dlouhá řada bývalých žáků z Oslavan, Padochova, Ketkovic a Nové Vsi, rádi se s ní zastavili a popovídali. Řadu let učila také v Chomutově.

V tyto dny obzvlášť vzpomínáme, paní Marie Krýdlová by se 3. dubna 2014 dožila 78 let.

Její náhlý odchod nás bolestně zasáhl, vždyť patnáct let společné práce stmelilo aktivní členy spolku v přátelskou rodinu. Cítíme hluboce i s panem Aloisem Krýdlem, manželem, který léta o Marušku vzorně pečoval a pomáhal jí bojovat s diabetem. Jsme rádi, že chodí i nadále mezi nás, i když to není lehké.

Přátelství patří k nejcennějším věcem v životě a ztrátu přítele ničím nenahradíš. Zůstávají jen vzpomínky a paní Maruška se zapsala hluboko do našich srdcí.

Za členy Vlastivědného spolku Jarmila Plchová

 

tablo 2013

 

6.4.2014, Pozvánka

Křest knihy Kulturní památky rosicko-oslavanské půmyslové aglomerace

V úterý 8. dubna 2014 v 16 h se uskuteční v sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích křest knihy doc. PhDr. Ing. arch. Miloše Matěje, PhD., Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Knihu vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava. Podklady a fotografie použité v této odborné publikace poskytli mj. členové našeho spolku Jarmila Plchová, Jan Kyselák a RNDr. Dalibor Kolčava.

 

pozvanka

 

5.4.2014, Pozvánka, DŮLEŽITÉ

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo spolku Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska svolává všechny své členy na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 21. května 2014 v 18:00 h v klubovně spolku na zámku v Oslavanech.

 

28.3.2014, Pozvánka

Výstavní expozice v oslavanském muzeu - sezóna 2014

Členové VS R-O upravují výstavní expozice v oslavanském muzeu hornictví a energetiky na tamním zámku.

otevřeno bude od 1. května 2014 do 30. září vždy o víkendech a svátcích od 9 do 17 hod.

Můžete shlédnout výstavy rádií, gramofonů, televizí, magnetofonů a dalších různých elektrospotřebičů, seznámíte se s činností Vlastivědného spolku, s krásami přírody okolí Oslavan a některými řemesly jako kamenictví, cihlářství, hrnčířství, zemědělství, stolařství, truhlářství, kolářství, košíkářství a s nerostným bohatstvím okolí a jeho faunou.

 

28.3.2014, Pozvánka

Výstava k výročí 300 let vynálezu psacího stroje

vlastivědný spolek udělal ve vestibulu oslavanské radnice výstavu k 300 výročí vynálezu psacího stroje. Potrvá do 10 dubna 2014 a poté bude přemístěna do velkého sálu DDM v Oslavanech, kde bude probíhat 12.-13. dubna 2014 Mezinárodní prodejní výstava minerálů drahých kamenů a šperků. otevřena bude

v sobotu 12. 4. od 9 do19 hodin

v neděli 13. 4. od 9 do 17 hodin

 

31.3.2013, Pozvánka

VSRO se uchází o velký komunitní grant ČSOB

Vlastivědný spolek byl v březnu 2013 úspěšný v 1. kole posuzování žádostí o velký komunitní grant ČSOB. Projekt s názvem "Sloučení prvků a hodnot přírodní a kulturní krajiny Zbýšovská halda" je zaměřený na zvýšení ekologické hodnoty této rekultivované výsypky, přírodní dominanty a od loňského roku i registrovaného významného krajinného prvku.

Výstupem by mělo být odstranění invazních a nevhodných dřevin a vytvoření podmínek pro zachování otevřených nezalesněných ploch. Neméně důležitým cílem je více přiblížit Zbýšovskou haldu veřejnosti, místním občanům i turistům. Toto zajímavé místo dalekého rozhledu bude propagováno informačními ukazateli ve Zbýšově, v Muzeu průmyslových železnic i v blízkém okolí. Podél protierozně upravené přístupové cesty budou umístěny naučné panely. Návštěvníky by měla přitahovat i prosklená stěna s "pohledem dovnitř haldy" a vrcholová dřevostavba - vyhlídkový altán. Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 400 000 Kč, z toho 300 000 Kč by měl pokrýt grant ČSOB.

 

31.3.2013, Oznámení

Rekonstrukce zbýšovské cihelny spěje do finiše

Koncem r. 2012 získal Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska již druhou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč, která zaručuje, že projekt Rekonstrukce historické cihlářské pece ve Zbýšově bude letos v létě úspěšně a v plném rozsahu dokončen. Loni provedenými pracemi zachránili zbýšovští členové spolku tuto historickou a dnes už jedinečnou stavbu na další desetiletí. V letošním roce dokončí úpravy interiéru cihelny a do otvorů nanstalují repliky roštů a mříží. 

Vedle zděné cihelny již od března 2013 stojí 2 dřevěné přístřešky. Zatímco v jednom bude zřízena cihlářská miniexpozice, druhý bude sloužit jako odpočívadlo pro návštěvníky, turisty a cyklisty. Okolí bude upraveno i pro setkávání zbýšovské veřejnosti. Zatímco termín úplného dokončení rekonstrukce a slavnostního znovuotevření cihelny ještě není známý, jako kulisa bude cihelna sloužit veřejnosti už při otevírání léta v sobotu 29.6.2013.

 

4.5.2012, Pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska byla svolána na dne 23. května 2012. Jednání bude zahájeno v 18.00 hodin, v klubovně spolku, na Zámku v Oslavanech.

 

Program jednání Valné hromady

 

15.3.2012, Pozvánka

Turistická sezóna 2012

Otevření muzeí

Jako každý rok budou

muzejní expozice na oslavanském zámku zpřístupněny

od 1. května 2012 od 9.00 hodin do 17.00 hodin

a pak každý víkend přes celou sezónu

až do konce měsíce září

od 9.00-17.00 hodin.

 

Vstupné

pro děti, studenty a důchodce 15,- Kč

pro dospělé návštěvníky 35,- Kč

 

15.3.2012, Pozvánka

Pozvání na veřejné promítání

Vážení přátelé historie,

Vlastivědný spolek vás zve na veřejné promítání DVD

„Po stopách historie dolování uhlí na Oslavansku“,

které se uskuteční

ve středu 25. dubna 2012 v 18.00 hodin

v oslavanském kině.

V závěru minulého roku byl dokončen hodinový videozáznam, který zachycuje historii těžby uhlí na Oslavansku, a to od prvopočátků těžby až do ukončení a likvidaci následků dobývání uhlí. Divák je seznámen se všemi místy na Oslavansku, kde těžba uhlí probíhala, dále s významným těžařským rodem Müllerů a téměř se všemi důlními díly od Zaklášteří přes Verpach, Havírnu, jižní část Zbýšova, Padochov až s nejjižnější částí revíru na Dolině a v Nové Vsi. Jsou zde zachyceny také největší důlní neštěstí na dole Františka a Kukla. Dále záběry z důlního prostředí, budování oslavanské elektrárny a železnice Oslavany-Kounice. Závěr videozáznamu seznamuje se způsobem zasypávání jámového stvolu dolu Kukla-Václav Nosek a s čistírnou důlních vod.

Případní zájemci budou mít možnost si DVD přímo zakoupit za cenu 150,- Kč.

 

starší novinky: 1 | .. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .. | 16 |