Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Hornická výstava ve Zbýšově / / / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Hornická výstava ve Zbýšově

Ve Zbýšově je v letošním roce připomínáno několik výročí spojených s těžbou uhlí. V roce 2008 uplynulo 160 let od uvedení do provozu dolu Antonín, který byl nejdéle těžícím dolem na Rosicku-Oslavansku, dále 160 let od zaražení dolu Simson a 190 od příchodu významného těžaře Adama Rahna do Zbýšova. V příštím roce uplyne 40 let od uvedení do provozu posledního centrálního dolu revíru dolu Jindřich II. Tyto události vedly Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska k myšlence uskutečnit ve Zbýšově výstavu fotografií, která připomene zbýšovským občanům historii, jež byla součástí života stále ještě velké části obyvatel Zbýšova.


Záměr se podařilo zrealizovat a ve velkém sále Hornického domu ve Zbýšově se uskutečnila

ve dnech 1.–5. října 2008 výstava pod názvem

 

Těžba uhlí ve Zbýšově“,

která mapovala 210 let těžby uhlí v teritoriu tohoto města. Expozice sestávala z velkého množství fotografického materiálu umístěného na 26 plochách oboustranných panelů a dvou panelech jednoduchých. Dále zde byla instalovaná větrní mapa revíru, situační plány koksovny, grafické zpracování vývoje těžby uhlí a také řada trojrozměrných předmětů.

Významným exponátem byl přesný model dolu Antonín, který zhotovil člen Vlastivědného spolku pan Petr Kubínský z Moravan. Nad tímto modelem byl pro porovnání umístěn velký obraz dolu Antonín po rekonstrukci v létech 1933–37, který namaloval pan Mann.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 1. října 2008 a zúčastnili se jí významní představitelé města, dále někteří bývalí vedoucí pracovníci RUD a další hosté a představenstvo Vlastivědného spolku R-O.

Pro veřejnost byla expozice přístupná 2. a 3. října odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin a o víkendu 4. a 5. října od 9.00 do 17.00 hodin. V pátek dopoledne si přišli expozici prohlédnout žáci několika tříd zbýšovské školy. Přesto, že se poněkud podcenila propagace, expozici si přišlo prohlédnout kolem čtyř set mladých i starších občanů. Bylo velkým potěšením sledovat návštěvníky, kteří převážně s velkým zájmem pročítali texty a pečlivě prohlíželi jednotlivé panely. Velké množství návštěvníků se s námi zastavilo, podiskutovalo a zavzpomínalo.

Akci hodnotíme jako zdařilou a protože už plných 16 let vyrůstá mládež ve Zbýšově již ve městě, kde se stala těžba historií, byla určitě i prospěšnou a přínosnou.

Jarmila Plchová,
Hornická sekce Vlastivědného spolku R-O

Některé ohlasy v Knize návštěv:

"Děkujeme za připomenutí již zapomenuté historie Zbýšova a okolí."

Ing. Jaroslav Křístel


 

"Dík za pěknou výstavu a práci věnovanou blízké i vzdálené minulosti."

M. Polák


 

"Vysoce oceňuji rozsáhlost, komplexnost a odbornou kvalitu expozice, která umožní i laické veřejnosti, ke které patřím, udělat si obrázek o „havířině“. Děkuji autorům a přeji zdar v další práci."

Ing. Anna Zahradníčková


 

"Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci výstavy a rád vzpomínám na 41 roků odpracovaných v RUD"
 

Bohuslav Chatrný


 

"Velice pěkná výstava popisu hornických prací a fotografií od počátku až do uzavření revíru."

Podpis nečitelný


 

"Tleskám iniciátorům výstavy i těm, kteří exponáty instalovali. Škoda, že se zde neobjevily materiály, které jsem pomáhal pro MěÚ Zbýšov zajistit."

PhDr. Miroslav Vespalec

Fotografie z výstavy

www.fotoarchiv.rosicko-oslavansko.cz


Článek byl publikován 26.11.2008, poslední změna 2.7.2009