Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Zastávka má novou obecní expozici / Hornická Zastávka / Expozice / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Zastávka má novou obecní expozici

Expozici slavnostně otevřel starosta obce RNDr. Petr Pospíšil a vedoucí projektu Martin Horký. Pásku s podpisy členů Vlastivědného spolku a představitelů obce držel Petr Kubinský v hornické uniformě RUD.

V sobotu 26. září 2009 se v Dělnickém domě slavnostně otevřela nová stálá expozice „Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka“. Na několika výstavních panelech se návštěvníci mohou seznámit s vývojem dolování černého uhlí v obci, ale i s historií průmyslových podniků, školství, sportovních klubů nebo divadelních souborů, které zde působily.

Projekt hornického muzea

Expozice vznikla na základě projektu zpracovaného Vlastivědným spolkem Rosicko-Oslavanska ve spolupráci s obcí Zastávka. Projekt s rozpočtem téměř 100 tisíc Kč získal finanční podporu od ostravské Nadace LANDEK a na jeho financování se podílela obec Zastávka.

Expozice je umístěna v Dělnickém domě v prostorách šatny, které bylo nutné nejdříve zrekonstruovat. Problém byl zejména s elektroinstalací, ale potřeba bylo i upravit hrbolaté stěny, vymalovat a zřídit nové osvětlení. Tyto práce prováděli pracovníci zastávecké „rychlé roty“ pod vedením místostarosty Zdeněka Milana.

Samotnou expozici připravovali členové zastávecké sekce Vlastivědného spolku. Výstavní skříně vyrobili studenti SOŠ a SOU nábytkářské Rosice pod vedením mistra Jiřího Jaši, sklo dodalo sklenářství a rámování Pavla Procházky z Říčan. Propojení osvětlení vitrín provedl Milan Nekuža a zabezpečovací zařízení pro celou expozici nainstaloval Aleš Loučka.

Autoři zastávecké expozice. Zleva Dalibor Kolčava, Alan Butschek, Zdena Kolčavová, Martin Horký, Jiřina Švihálková a Ladislav Čech.Hlavní text expozice napsali Martin Horký, Dalibor a Zdena Kolčavovi a Jiřina Švihálková. Vycházeli jsme přitom zejména z prací a bohatých fotografických sbírek Františka Čecha, Arnošta Kejty, ale také Jarmily Plchové, dr. Petra Kroutila nebo Ludvíka Holuba. Historii brněnské železniční dráhy sestavil Alan Butschek. Při přípravě témat jsme spolupracovali snad se všemi spolky a organizacemi ze Zastávky. Za jejich vstřícnost a pomoc s přípravou podkladů do expozice jim velmi děkujeme.

Exponáty v muzeu

Jsme také velmi rádi, že na naše výzvy zareagovala spousta sběratelů a pamětníků, kteří nám do muzea nosili nejrůznější exponáty. Pan František Běluša expozici doplnil zejména o hodnotné zkameněliny a uhlí z Dědičné štoly. Hornická uniforma pana Jaroslava Kouřila zase vítá návštěvníky expozice. Pan Kouřil daroval také spoustu dalších exponátů, jako je historická uniforma (nyní v depozitáři), porcelánová socha horníka a nejrůznější pamětní předměty RUD a VKD. Jednu z největších zkamenělin také darovali manželé Sázavští. Od pana Krupice je v expozici samozáchranný dýchací přístroj. Další exponáty jsou v zápůjčce ze sesterské expozice v Oslavanech.

Ozvalo se opravdu velké množství současných, ale i bývalých občanů obce, což nám udělalo velkou radost. Pan Drahoslav Galoda do obecní expozice například nabídl svoji unikátní sbírku odznaků, dr. Bohumír Mácha exponáty z RUD. Obohatit naši sbírku fotografií nám nabídli paní Zdena Korgerová, Drahomíra Rutarová a pan Zdeněk Kadlec. Velmi cennou německy psanou ceduli „Kovářské uhlí Segen Gottes“ nám darovali Pospíšilovi. Do expozice však vzhledem k její unikátnosti umístíme pouze kopii.

Velkou pomoc při sbírání a popisování historických fotek, ale i některé exponáty do muzea nabídli rovněž manželé Hudecovi, ale také manželé Klímovi nebo paní Stejskalová. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Zkrátka všichni chtěli něčím přispět, co by zastáveckou expozici obohatilo.

Každý text se musel lepit na speciální polypropylenové desky, aby se papíry časem nezkrabatěly. Projekt expozice se připravoval od podzimu 2008, samotná instalace trvala téměř dva měsíce. Bohužel jenom část z nabízených exponátů jsme stačili do expozice zařadit a vystavit. Především jsme nechtěli vystavovat exponáty, aniž by byly zabezpečeny proti poškození nebo krádeži např. za sklem. A je také pravda, že na spoustu nabídek jsme nemohli zareagovat z časových důvodů i proto, že jsme současně pracovali na rekonstrukci Masarykovy studánky.

Všech nabídek si velmi vážíme a rádi je využijeme. Zároveň ale cítíme velkou zodpovědnost, aby se s darovanými věcmi nic nestalo. Proto budeme chtít každý exponát vystavit buď pouze v kopii nebo umísit do vitríny za sklo.

Napínavá oprava nápisu „JULIUS“

Instalace repliky nápisu Julius z těžní věže dolu, zleva Josef Horký, Dalibor Kolčava a Petr Krupica.V expozici se také objevila replika nápisu „JULIUS“ z těžní budovy stejnojmenného dolu, kterou zhotovila paní Milena Krupicová z umělecké školy. S instalací nám pomáhal také její manžel Petr Krupica. Bohužel týden před otevřením expozice došlo k uvolnění dvou 40cm písmen, která se zřítila na zem a rozbila.

Nápis, který už dva týdny visel v muzeu, byl tak najedou poškozený a navíc hrozilo, že se nestihne ani jeho oprava do slavnostního otevření. Paní Krupicová byla tak ochotná, že ze dne na den začala vyrábět písmena znovu. Vše se naštěstí stihlo. Do expozice se pak chybějící písmena instalovala v noci před slavnostním otevřením doslova horká vytažená přímo z keramické pece.

Kdy bude muzeum otevřené?

Byli bychom rádi, aby expozice byla v příštím roce otevřena během celé turistické sezóny, tj. od 1. dubna do konce září 2010, podobně jako oslavanská expozice nebo rosický zámek. Přístup do expozice by byl volný a na požádání. Nicméně o konkrétním režimu jejího provozu budeme ještě jednat s obcí, která je majitelem prostor.

Navíc se předpokládá, že v zimních měsících bude muzeum zavřené a po dohodě s obcí bude příležitostně sloužit jako šatna zejména po dobu plesové sezóny. To sice není nejšťastnější řešení, nicméně zatím se nám nepodařilo vymyslet lepší řešení.

Nadstandardní vstřícnost obce

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na expozici podíleli. Zejména pak celému vedení obce Zastávka, jmenovitě starostovi dr. Petru Pospíšilovi a místostarostovi Zdeňku Milanovi, ale i ostatním zaměstnancům obce, kteří v expozici pracovali ať už jako pracovníci „rychlé roty“ nebo nám pomáhali zabezpečit organizaci dalších prací jako např. vedoucí Dělnického domu Daniel Denygr.

Velmi si vážíme toho, že nám obec s velkou důvěrou svěřila prostory v Dělnickém domě a financovala značnou část nákladů na technické vybavení expozice. Bez velmi vstřícného a nadstandardního přátelského přístupu obce by zastávecké muzeum nikdy nevzniklo.

Doufám, že se expozice bude všem líbit a bude sloužit nejen místním, ale i studentům a turistům a že se brzy dočkáme jejího rozšíření.

Martin Horký,

www.rosicko-oslavansko.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Článek byl publikován 13.3.2010, poslední změna 13.3.2010