Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Masarykova studánka / Expozice / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Projekt
rekonstrukce Masarykovy studánky

Cílem projektu je rekonstrukce Masarykovy studánky u obce Zastávka u Brna do podoby z první republiky a úprava jejího okolí. Na studánku se vrátí plastiky prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Woodrow Wilsona.

Masarykova studánka v dubnu 2008

Obr. Havarijní stav Masarykovy studánky v dubnu 2008

Partner projektu

Hlavním partnerem projektu je obec Babice u Rosic, na jejímž katastru se studánka nachází.

Termín realizace

srpen–září 2009

Studánka bude slavnostně odhalena na státní svátek 28. října 2009.

Popis dnešního stavu

Stavba studánky je v havarijním stavu a nutně potřebuje rekonstrukci.

  • chybí plastiky obou státníků (zničeny za 2. sv. války / plastika Masaryka z roku 1949 odcizena)
  • kamenná zídka studánky je v havarijním stavu – chybí kamenné prvky a ve stavbě jsou prasklyny
  • je poškozena výtoková trubka a stavba je podmáčena

Rozsah a specifikace prací

  • Oprava vodní nádrže a trubky – oprava vodního rezervoáru za stavbou studánky a napojení nové výtokové trubky, zvětšení místa výtoku vody pro snadnější přístup k odběru.
  • Doplnění chybějících kamenů – na stavbě chybí kamenné prvky (tesaná žula); čištění a úprava povrchu stavby (spáry, oprava dřevených laviček vedle stavby) a vytesání letopočtu 1928 do levé části stavby.
  • Plakety státníků – výroba dvou plaket T. G. Masaryka a T. W. Wilsona podle původní dispozice a jednotné grafické předlohy na základě uměleckého návrhu. Materiál nekovový s bronzovou patinou.
  • Propagační tiskoviny – turistické letáky a pohlednice

V jakém stavu jsou práce?

K rekonstrukci vyjádřil kladné stanovisko stavební úřad města Rosice, do jehož kompetence spadá problematika památková péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Rosice a také majitel, resp. správce pozemků, na nichž studánka stojí, tj. Lesy ČR, n.p. odbor v Náměšti n. Oslavou.

Rekonstrukce byla zahájena 22. srpna 2009.

 

Jak bude studánka vypadat?

Masarykova studánka v dubnu 2008

Obr. Studie studánky od Lenky Horváthové. Na studánce budou osazeny plakety význačných státníků a vytesán nápis 1928 – rok, kdy studánka vznikla. Pokud získáme dostatek finančních prostředků, rádi bychom realizovali také kamenné korýtko a informační panel o historii studánky.

Masarykova studánka v dubnu 2008

Obr. Jedna z plaket, která bude na studánku po 80 letech opět osazena: T.G.Masaryk od Iris Armutidis ml. z Veverských Knínic.

 

Historie studánky a plaket Masaryka a Wilsona

Studánka byla do dnešní podoby upravena v roce 1929 na památku 10. výročí vzniku Československa v souvislosti s návštěvou T. G. Masaryka v Zastávce dne 13.6.1928. Říká se, že se Masaryk u studánky zastavil, když tudy projížděl do Rapotic. Na jeho památku pak Rosická báňská společnost nechala u pramene vystavět kubistickou kamennou stavbu s bronzovými reliéfy prezidentů Masaryka a Wilsona.

Na studánce měla být také plastika znázorňující ruce v přetnutých okovech, které měly symbolizovat osvobození českého národa z podrůčí Rakouska-Uherska.

Za války byly oba reliéfy zničeny, v roce 1949 se obnovil pouze Masaryk, druhé místo zůstalo prázdné. Později se tam objevil také Edvard Beneš. Beneš se u studánky zastavoval při svých cestách po Moravě. Po poslední známé úpravě byla studánka osazena pouze jedním portrétem T. G. Masaryka a textem o historii studánky. V roce 2003 byla poslední plastika Masaryka zcizena a poškozena stavba studánky.

Rosická báňská společnost

Největší těžařská společnost v rosicko-oslavanském černouhelném revíru. V roce 1928 financovala úpravu studánky. Společnost byla založena v r. 1870 jako přímý následník těžířstva Rytíř Herring a spol. (1802–1870), které se zasloužilo o průmyslový rozvoj Rosicka (založení černouhelných dolů a železáren s vysokou pecí včetně desítek rudných dolů, výstavba železnice z Brna do Zastávky).