Notice: Undefined variable: errtype in /DISK2/WWW/rosicko-oslavansko.cz/www/_include/_fce.php on line 444 Gratulace: Jan Kyselák / / / Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Gratulace: Jan Kyselák

Dne 3. dubna 2007 se dožije významného životního jubilea pan Jan Kyselák, znalec historie Oslavan, zakládající a velmi aktivní člen Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Je také členem redakční rady oslavanského měsíčníku „OKNO“. Byl zvolen i členem zastupitelstva města.

Narodil se 3. dubna 1932 v Ivanovicích na Hané, kde také získal základní školní vzdělání. Vyučil se pak v oboru energetiky v Brně. Nastoupil do Elektromontážních závodů v Praze. Pracoval jako montér na různých elektrárnách a rozvodnách. Tak se také dostal na elektrárnu v Oslavanech v roce 1962. Tehdy začala výstavba nejmodernějšího ekonomického bloku 50 MW. V roce 1965 se s manželkou a třemi syny do Oslavan přistěhoval. Mnozí občané si jistě připomenou jak ochotně v domácnostech opravoval televizory. Sžil se s naším městem na tolik, že ho začala zajímat i bohatá historie Oslavan. Pracoval v různých komisích při Závodním výboru Revolučního odborového hnutí (ROH) a ve výboru Vědeckotechnické společnosti při elektrárně. Elektrárenské dělníky také zastupoval v Městském výboru Národní fronty.

Po odchodu do důchodu se intenzivně věnuje historii Oslavan, která se stala jeho koníčkem. Od druhého čísla našeho „OKNA“ v roce 1993 seznamuje čtenáře do dnešní doby se svými poznatky z dějin Oslavan. Využívá k tomu všechny dostupné materiály – kroniky, knihy, časopisy a další.

Po navrácení zámku městu se ujal průvodcovské činnosti a připravil pro ni několik dalších „obětavců“. Jako zakládající člen Vlastivědného spolku se podílel na založení muzea, kde je jeho doménou energetika. Zprovoznil velín, který zachránil z bývalé elektrárny. V muzeu ho obdivují odborníci i laici. Expozici rozšířil o fotografie z doby výstavby i přestavby elektrárny.

Vystavena jsou i alba zaměstnanců. V expozici najdeme elektrické spotřebiče z různých dob. Jsou zde i fotoaparáty, magnetofony, gramofony, televizory a 250 kusů radií. „Pendlovky“ i s pružnými hodinami včetně „píchaček“ a další exponáty. S tím vším mu pomáhají další obětaví členové spolku. Pan Kyselák se zasloužil i o to, že můžeme třikrát denně slyšet zvon ze zámecké věže. Jako člen kolektivu autorů knihy 900 let Oslavan přispěl k jejímu vydání.

Po otevření muzejních sbírek se ujal průvodcovské činnosti. Svým vlastním vypravěčským způsobem seznamuje návštěvníky s exponáty. Nechybí mu při tom ani humor.

Je místopředsedou Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Organizuje schůzky bývalých zaměstnanců elektrárny, o které je z jejich řad velký zájem. Pořádá pro ně i zájezdy. Nezapomíná na výročí narození těchto pracovníků a zveřejňuje je v „OKNĚ“ s gratulací. Je autorem knihy „Elektrárna Oslavany“. Při všem, co dělá pro veřejnost, obětavě pečuje o svoji nemocnou ženu.Jeníku, přejeme ti ještě dlouhá léta života, mnoho spokojenosti, hodně zdraví i životní elán, abys mohl i nadále vykonávat záslužnou činnost pro svoje město.

Za Vlastivědný spolek Marie Krýdlová, OKNO 3/2007


Článek byl publikován 23.3.2007